Ανοιχτή πόρτα Κοινωνία - Ελλάδα - Οικονομία

Η Χώρα της «φαιδράς πορτοκαλέας». Ένα ποίημα του Άγγελου Βλάχου για την Ελλάδα

Ἄγγελος Βλάχος (1838-1920): Ἀθηναῖος λογοτέχνης, διπλωμάτης καί πολιτικός

Ἡ γῆ τῆς Ἑλλάδος

Ξεύρεις τὴν γῆ ποὐ ἀνθεῖ
φαιδρὰ πορτοκαλέα
καὶ κοκκινίζει ἡ σταφυλὴ
καὶ θάλλει ἡ ἐλαία;
Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς,
εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.

Ξεύρεις τὴν γῆ, ἥτις παντοῦ
μὲ αἵματα ἐβάφη,
ὁποῦ κοιλάδες καὶ βουνὰ
εἶναι τυράννων τάφοι;
Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς,
εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.

Γῆ μήτηρ παλαιῶν θεῶν
καὶ νέων ἡμιθέων
γῆ ἀναμνήσεων κλεινῶν
καὶ γῆ ἐλπίδων νέων
Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς,
εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.

SHARE
RELATED POSTS
Το Κιβώτιο και οι Διανοούμενοι, του Μάνου Στεφανίδη
Ήθος και Αλληλεγγύη στους Εθνοφύλακες: Βραβείο Α/ΓΕΣ Αντγου Α.Στεφανή σε Εθνοφύλακα που το παραχώρησε σε ασθενή συνάδελφό του
Της νωπής εποχής… Νίκος Βασιλειάδης

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.