ΕΥ ΖΗΝ

Άγιος Υάκινθος ο κουβικουλάριος (θαλαμηπόλος)-3 Ιουλίου

Spread the love

Ἐξ ἀρετῆς μὲν Ὑάκινθος ὡς λίθος,
Λαμπρὸς πλέον δὲ ἐκ ῥοῆς τῶν αἱμάτων.
Οὐλομένῳ τριτάτῃ Ὑάκινθος κάτθανε λιμῷ.

Eμή τροφή θέλημα ποιείν Kυρίου,
Tροφή δε φησιν Yάκινθος ερρέτω.
Oυλομένω τριτάτη Yάκινθος κάτθανε λιμώ.

SHARE
RELATED POSTS
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου σχολιάζει…
Σκίτσα εξ Αμερικής 4ο, του Γιώργου Σαράφογλου
Αστρολογικές προβλέψεις για τον Νοέμβριο 2020, της Αλεξάνδρας Καρακοπούλου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.