ΕΥ ΖΗΝ

Όσιος Συμεών ο Στυλίτης, 1η Σεπτεμβρίου, Αρχή της Ινδίκτου (τι σημαίνει…)-Αγίες Τεσσαράκοντα Παρθένες και Ασκήτριες και Αμμούν ο διδάσκαλος αυτών

Λιπὼν Συμεὼν τὴν ἐπὶ στύλου βάσιν, Τὴν ἐγγὺς εὗρε τοῦ Θεοῦ Λόγου στάσιν. Ὑψιβάτης Συμεὼν Σεπτεμβρίου ἔκθανε πρώτῃ.   GREEK…

READ MORE