Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Μιχάλης Ταχλιαμπούρης, στόφα υποδειγματικού επιχειρηματία. Η μοναδική συνέντευξη που έδωσε το 2008, της Τζίνας Δαβιλά

Τζίνα Δαβιλά Ο κύριος Μιχάλης-πάντα έτσι τον προσφωνούσα- ήταν, και εντός μου θα παραμείνει, ως ένας από τους βαθιά σεβάσμιους,…

READ MORE