Ανοιχτή πόρτα

Ποίος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου; Ο Κορκονέας. Μην το ξεχάσεις ποτέ. – Ανοιχτή επιστολή του Γυμνασιάρχη του Αλέξανδρου κου Γιώργου Θαλάσση

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύθηκε από τον Γυμνασιάρχη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, κο  Γιώργο Θαλάσση στο προσωπικό του blog και με αφορμή…

READ MORE