ΕΥ ΖΗΝ

Αγία Χαριτίνη – 5 Οκτ.

Ὅπερ δι’ εὐχῆς εἶχε, σαρκὸς τὴν λύσιν, Ἰδοὺ δι’ εὐχῆς λαμβάνει Χαριτίνη. Πέμπτην Χαριτίνη εἰσέδραμεν ἄστυ Θεοῖο.   Η Αγία…

READ MORE