ΕΥ ΖΗΝ

Άγιος Κορνήλιος, ο ελεήμων έπαρχος που συνάντησε τον Απόστολο Πέτρο – 13/9 εορτάζεται

 Ζωῆς ἀπίστου Κορνήλιον ἐξάγεις, Πιστῶν ἀπαρχὴν τῶν ἐθνῶν Χριστέ μου. “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”, “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ” ΑΘΗΝΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΑΤΡΑΣ, “ΙΑΝΟΣ” ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ…

READ MORE