Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Ό,τι εγκρίνει ο Δήμος Ρόδου για το 2017

.jpg
Spread the love

.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος είναι Δήμαρχος Ρόδου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

   

 

 

     

 

               

 

               

 

 

 

 

 

               

 

               

 

Β. Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

         

Ι. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

           

1

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

70-7331.0014

350.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

280.000,00

ΣΑΤΑ

2

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

70- 7331.0018

80.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

80.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

3

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ

15-7336.0019

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

4

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

70-7331.0021

50.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

5

ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

1329.0038

30-7331.0020

420.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

300.000,00

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΗ

6

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΟΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

250.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

250.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1.200.000,00

1.010.000,00

             

ΙΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

           

7

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ

15-7331.00……..

75.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

40.000,00

ΣΑΤΑ

8

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣ. ΠΟΛΗ

75.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

9

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ  ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ

75.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

10

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Μ. ΠΟΛΗ

50.000,00

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

50.000,00

ΣΑΤΑ

11

ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ  ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΠΟΛΗΣ

70.000,00

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

70.000,00

ΣΑΤΑ

12

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

70.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

70.000,00

ΣΑΤΑ

13

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΙΝΔΟΥ

30-7322.0013

750.000,00

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

150.000,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

1.165.000,00

480.000,00

               
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

2.365.000,00

1.490.000,00

               
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

18.345.262,66

12.327.351,00

                                             

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

             
               

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

               

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΕΧ. ΕΡΓΑ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΕΧ. ΕΡΓΑ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

710.000,00

710.000,00

180.000,00

180.000,00

890.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ)

100.000,00

250.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

Π.Α.Α. 2014 -2020

642.403,00

642.403,00

0,00

642.403,00

ΠΔΕ

1.035.927,00

1.035.927,00

0,00

1.035.927,00

ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΝΑ

1.894.400,00

2.875.000,00

4.769.400,00

250.000,00

150.000,00

400.000,00

5.169.400,00

ΣΑΤΑ 2016

537.881,00

537.881,00

0,00

537.881,00

ΣΑΤΑ 2016 (σχολείων)

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

ΣΑΤΑ

1.273.940,00

1.273.940,00

280.000,00

330.000,00

610.000,00

1.883.940,00

ΣΑΤΑ  (σχολείων)

263.800,00

263.800,00

0,00

263.800,00

ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΕΗ

234.000,00

680.000,00

914.000,00

300.000,00

300.000,00

1.214.000,00

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

300.000,00

300.000,00

300.000,00

Γενικό άθροισμα

5.194.611,00

5.642.740,00

10.837.351,00

1.010.000,00

480.000,00

1.490.000,00

12.327.351,00

               
               

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΣ. ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΣΥΝΕΧIZOMENA

44

6

50

5.194.611,00

1.010.000,00

6.204.611,00

 

ΝΕΑ

29

7

36

5.642.740,00

480.000,00

6.122.740,00

 

Γενικό σύνολο

73

13

86

10.837.351,00

1.490.000,00

12.327.351,00

 


       

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

      Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση των Δ/νσεων Τεχνικής Υπηρεσίας και Μεσαιωνικής Πόλης,  τις τοποθετήσεις των Αντιδημάρχων που περιγράφονται στο πρακτικό της συνεδρίασης καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα  του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες και το διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

Δήμαρχος Ρόδου

SHARE
RELATED POSTS
Ευχές από τον Δημήτρη Γάκη, Βουλευτή Δωδ/σου
Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου: “Οι νέοι δεν είναι κομπάρσοι, είναι προτεραιότητα”-Η πρότασή μας σε δυο πυλώνες
Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου απόψε – Βραδιά μουσικού και ποιητικού λόγου με ελεύθερη είσοδο

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.