Από το μπλογκ του Βαγγέλη

΄Ενα σκίτσο – A cartoon, του Βαγγέλη Παυλίδη

SANTA.jpg
SHARE
RELATED POSTS
Κλαγγηδόν κλαγγηδόν, ελαύνομεν και χαίρομεν…, του Βαγγέλη Παυλίδη
Vangelis Pavlidis
Η διάβαση, του Βαγγέλη Παυλίδη
Vangelis Pavlidis
Μάνα και γιός – Mother and son, του Βαγγέλη Παυλίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.