Από το μπλογκ του Βαγγέλη

Από την ιστορία του Ισραήλ – From Israel’s History, του Βαγγέλη Παυλίδη (by Vangelis Pavlidis)

Spread the love

Α’ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 17, 49

καὶ ἐξέτεινε Δαυὶδ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ κάδιον καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν λίθον ἕνα καὶ ἐσφενδόνισε καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ διέδυ ὁ λίθος διά τῆς περικεφαλαίας εἰς τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπί πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν.

 

and David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote Goliath in his forehead; and the stone sank into his forehead, and he fell upon his face to the earth.

 

 

Βαγγέλης Παυλίδης

η ιστοσελίδα του

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Ήμαρτον! Βλέπω μπάλα, του Βαγγέλη Παυλίδη
charlie-hebdo-publisher-charb.gif
H ελευθερία της έκφρασης στο απόσπασμα, του Βαγγέλη Παυλίδη – Freedom of expression at gun point
Vangelis Pavlidis
Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣ – THE BRAVE KNIGHT, του Βαγγέλη Παυλίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.