Από το μπλογκ του Βαγγέλη

Από την ιστορία του Ισραήλ – From Israel’s History, του Βαγγέλη Παυλίδη (by Vangelis Pavlidis)

Spread the love

Α’ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 17, 49

καὶ ἐξέτεινε Δαυὶδ τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸ κάδιον καὶ ἔλαβεν ἐκεῖθεν λίθον ἕνα καὶ ἐσφενδόνισε καὶ ἐπάταξε τὸν ἀλλόφυλον ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ διέδυ ὁ λίθος διά τῆς περικεφαλαίας εἰς τὸ μέτωπον αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπί πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν.

 

and David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote Goliath in his forehead; and the stone sank into his forehead, and he fell upon his face to the earth.

 

 

Βαγγέλης Παυλίδης

η ιστοσελίδα του

 

SHARE
RELATED POSTS
Ρόμπιν Γουϊλιαμς και Ελλάδα – Robin Williams and Greece, του Βαγγέλη Παυλίδη
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ αρ.2 – WINTER IN RHODES Nr. 2, του Βαγγέλη Παυλίδη
Τηλεοπτικές συζητήσεις, του Βαγγέλη Παυλίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.