Πόρτα στον Κόσμο

Το άυλο σύμβολο της παγκοσμιοποίησης, του Ηλία Καραβόλια 

Ηλίας Καραβόλιας Μαζί με τον ιό που μεταλλάσσεται και κυκλοφορεί ως «παγκοσμιοποιητική ροή» θανάτου, μεταλλάσσεται το ίδιο το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα,…

READ MORE