Πόρτα στον Πολιτισμό

Τέλος τα δάκρυα για την Σοφία-No more tears for Haghia Sofia, του Δρ Μάνου Στεφανίδη, by Dr Manos Stefanidis

Spread the love

Δεν υπάρχει λόγος για θρήνους. Αυτό το υπέροχο μνημείο, η Σοφία, είναι ανίκητο μέσα από τη διαδικασία του χρόνου. Μέσα από αιώνες και χιλιετίες η Haghia Sofia, Holly Wisdom του Θεού, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ο εκπληκτικός συνδυασμός αρχαίου, κλασικού λόγου (λογότυπου – λογικής) και μεσαιωνικού, υπερφυσικού θαύματος (thauma – thaumaturge).

Θόλος 33 μ. διάμετρος – συμβολικά τα χρόνια του Χριστού – κρέμεται πάνω από 60 μέτρα χωρίς καμία φανερή υποστήριξη. Ένας τρούλος που έχει καταρρεύσει χρόνους δέντρου και ξαναχτιστεί, πόσο μάλλον που το ίδιο το μνημείο έχει επιβιώσει για περισσότερα από 1500 χρόνια. Οι αρχαίοι ναοί με υπερηφάνεια δείχνουν τον τρόπο κατασκευής τους. Η Μεγάλη Εκκλησία (Εκκλησιαστική) Κωνσταντινούπολης πέτυχε να κρύψει την έκτακτη δομή της. Οι Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, δεν έχουν λόγο να θρηνούν. Τελικά ακόμα και ως τζαμί το όνομα του παραμένει το ίδιο. Σοφία Σοφία! Ο Ερντογάν και η παρέλαση του έχουν ηττηθεί. Η γελοία φιέστα του δεν έχει καν υποστηρίξει τους προσκεκλημένους μουσουλμάνους ηγέτες. Ακόμη περισσότερο στην ιστορική αλήθεια είναι ότι το πνεύμα της Σοφίας έχει επιβιώσει στη δομή κάθε διάσημου μουσουλμανικού θόλου, από το Σουλεϊμάνιγιε μέχρι το Γαλάζιο Τζαμί και από το Σελιμίγιε μέχρι την Κάμη της Πρωσίας και της Κόνιας (Ικονιών)… Αλλά μίμηση και αισθητική Η λογοκλοπή είναι

να καταστρέφεται από οποιονδήποτε νεοβαρβαρικό αφού το πνεύμα είναι πάνω από κάθε προπαγάνδα. Παγκόσμια, αήττητη κληρονομιά τελικά.

No more tears for Haghia Sofia

There is no reason for lamentation. This superbe monument, Haghia Sofia, is invincible through the process of time. Through centuries and millenniums Haghia Sofia, the Holly Wisdom of God, has been and still is the astonishing combination of ancient, classic reason (logos – logic) and medieval, supernatural miracle (thauma – thaumaturge).

A dome of 33 m. diameter – symbolically the years of Christ – hanging over 60 meters with no evident support. A dome that has collapsed tree times and rebuilt, let alone that the monument itself has survived for more than 1500 years. Ancient temples proudly demonstrate their way of construction. The Great Church (Ecclesia) of Constantinople has succeeded in hiding its extraordinary structure. Greeks, all over the world, have no reason to grieve. After all even as a mosque its name remains the same. Haghia Sofia! Erdogan and his parade have been defeated. His ridiculous fiesta has not even been supported by the invited Muslim leaders. Even more to the historical truth is that the spirit of Haghia Sofia has survived in the structure of every famous muslim dome, from Souleimaniye to the Blue Mosque and from Selimiye to the çamiis of Prussa and Konia (Ikonion)…But imitation and aesthetical plagiarism are

be ruined by any neobarbarian since spirit is above any propaganda. A global, undefeated heritage after all.

* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.

The article expresses the views of the author

iPorta.gr

SHARE
RELATED POSTS
Ιανουάριος 2016 στο Faust – Μουσικές βραδιές με χαρακτήρα στην καρδιά της Αθήνας!
14079887_1425166007500102_560178058898676256_n.jpg
Βαθιά υπόκλιση στην Άλκηστι Πρωτοψάλτη και στο εκλεκτό κοινό-Ευχαριστήριο
Παράταση της έκθεσης του Σωτήρη Σόρογκα μέχρι τις 21 Αυγούστου στη Ρόδο

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.