ΕΥ ΖΗΝ

Σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ – 26 Μαρτίου

Spread the love

Τὸν σὴν ἀπαγγείλαντα σάρκωσιν Νόα,
Τιμῇ πρεπούσῃ πᾶσα σάρξ τιμᾷ, Λόγε.
Εἰκάδι ἀμ’ ὕμνους Γαβριὴλ κτίσιν ἕκτῃ ἐγείρει.

SHARE
RELATED POSTS
Προμηθέας, του Γιώργου Χατζηδιάκου
Kostis A. Makris
Λέξεις στο τετράγωνο “Το αδιανόητο”, του Κωστή Α. Μακρή
Pane di capo: γλυκαίνουν τη ζωή μας!

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.