ΕΥ ΖΗΝ

Ορθοδοξία, Βατικανό και ο ιδανικός Πάπας δια του κιν/φου ως μέσο εξωραΐσμού της Δυτικής Εκκλησίας. Η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η Πίστη, της Ωραιοζήλης Τζίνας Δαβιλά

Spread the love

Η Ωραιοζήλη Τζίνα Δαβιλά είναι B.A.,M.Sc. Θεολογίας ΕΚΠΑ,Εκδότης- Αρθρογράφος, www.iporta.gr

Το παρόν αποτελεί πανεπιστημιακή εργασία (Μάρτιος 2021) στο μάθημα “Πολιτισμική Ταυτότητα και Εκκλησιαστικές Σχέσεις” της κ. Μαρίνας Κολοβοπούλου, Ἐπίκουρης Καθηγήτριας Ἱστορίας Δογμάτων στό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν και Διδάσκουσας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Θεολογίας του ΕΚΠΑ στο τμήμα “Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο” με ειδίκευση “Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις”

 

Εργασία προς κ.Μαρίνα Κολοβοπούλου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) – Ωραιοζήλη-Τζίνα Δαβιλά

SHARE
RELATED POSTS
c193b01f-11dd-47b9-a437-d03b49af56be.jpg
Ευχές από το Σωματείο Εστιατόρων Ρόδου “Η Πρωτοπορία”
Σχέση με έναν νάρκισσο: Μία δύσκολη υπόθεση!, της Μαρίνας Μόσχα
Το 2015 μου: απαντά ο Γιάννης Στουραΐτης για το iPorta.gr

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.