ΕΥ ΖΗΝ

Η προσκύνηση της τιμίας αλυσίδας του Αποστόλου Πέτρου. Φυλάσσεται στον Άγιο Πέτρο Κωνσταντινοπούλεως

Σὴν προσκυνοῦντα Πέτρε σειρὰν τιμίαν,
Σειρὰς μακρᾶς λῦσόν με τῶν ἐγκλημάτων.
Σειρὴν προσκυνέω Πέτρου δεκάτῃ ἑνὶ ἕκτῃ.


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
proskliseis.jpg
Ποιητική βραδιά αφιερωμένη στην κ. Δώρα Παρδάλη – Σωτρίλλη στις 11/11/17
Andre Breton: Παιδεία είναι…
Όσα πρέπει να μάθεις για το Νεμέα Αγιωργίτικο,, του Στράτου Καραγαβριηλίδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.