ΕΥ ΖΗΝ

Η προσκύνηση της τιμίας αλυσίδας του Αποστόλου Πέτρου. Φυλάσσεται στον Άγιο Πέτρο Κωνσταντινοπούλεως

Spread the love

Σὴν προσκυνοῦντα Πέτρε σειρὰν τιμίαν,
Σειρὰς μακρᾶς λῦσόν με τῶν ἐγκλημάτων.
Σειρὴν προσκυνέω Πέτρου δεκάτῃ ἑνὶ ἕκτῃ.

SHARE
RELATED POSTS
“Να μάθεις να φεύγεις”: ένας σπουδαίος οδηγός ζωής
Πενήντα χρόνια επισκέπτης της Ρόδου ο ποιητής του ορατορίου του Πολιούχου Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου, Δημήτρης Ι.Μπρούχος
Τιφλίδα, η πόλη των αντιθέσεων μέσα από την ματιά των καλλιτεχνών της, της Άντας Γανώση

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.