ΕΥ ΖΗΝ

Αγία Κυριακή η Μεγαλομάρτυς – 7 Ιουλίου

Spread the love

Κυριακὴ θανοῦσα τὴν τομὴν φθάνει
Προαιρέσει, πλὴν καὶ τελειοῦται ξίφει.

SHARE
RELATED POSTS
Δεκέμβρης, του Γιώργου Χατζηδιάκου
Ευχές από το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου
Σκίτσα εξ Αμερικής: το πρόσωπο του 2018 – the face of 2018, του Γιώργου Σαράφογλου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.