Ανοιχτή πόρτα

25 βραδύκαυστες στολές από την ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ προς την Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Σαλάκου

  Η Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Σαλάκου [ΕΘ.ΟΜ.Α.Κ Σαλάκου]  με μεγάλη χαρά χαιρετίζει την Χορηγία της Εταιρίας ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, η…

READ MORE