Πόρτα στη Δωδεκάνησο

Προς κο Γιώργο Χατζημάρκο: Μια συμβουλή από το νέο, του Παναγιώτη Κουνάκη

Κύριε Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου,  μια συμβουλή από το νέο που με τόση μανία πολεμάτε. Αφήστε κατά μέρος την προσωπική σας…

READ MORE