Ανοιχτή πόρτα

Το φαλιμέντο μιας Αρχιεπισκοπής Aμερικής-The bankruptcy of Archdiocese of America, του Γιώργου Σαράφογλου [by George Sarafoglou]

Μιλάμε για την πλουσιότερη Επαρχία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως! Την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, πρώην Βορείου και Νοτίου Αμερικής με τελευταίο Αρχιεπίσκοπο τον…

READ MORE