ΕΥ ΖΗΝ

Όσιος Ευμένιος ο θαυματουργός, επίσκοπος Γορτύνης & Αγία Αριάδνη – 18 Σεπτεμβρίου

Τὸ λεῖον Εὐμένιος ὄμμα Γορτύνης, Πανευμενὲς κατεῖδεν ὄμμα Κυρίου. Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ θάνεν Εὐμένιος μεγαλήτωρ. Από νεαρή ηλικία ο Ευμένιος υπέβαλλε…

READ MORE