ΕΥ ΖΗΝ

Άγιος Εύγραφος, ο Άγιος των συγγραφέων – 10.12 συνεορτάζεται η μνήμη του με τους Άγιο Μηνά τον Καλλικέλαδο και Άγιο Ερμογένη

Eις τον Mηνάν. Τμηθεὶς ὁ Μηνᾶς, κἂν κελαδεῖν οὐκ ἔχῃ, Φιμοῖ κελαδοῦν δυσσεβείας τὸ στόμα. Eις τον Eρμογένη. Τὴν δυσσέβειαν…

READ MORE