ΕΥ ΖΗΝ

Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής – 18 Οκτ. εορτάζει ο γιατρός, ζωγράφος και συγγραφέας του Γ’ Ευαγγελίου

«Εἰς Ἐμμαοὺς βλέπειν σε κἂν πρὶν εἰργόμην, (Λουκᾶς λέγει), τρανῶς σε νῦν Χριστὲ βλέπω». Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ πέρατος βίου ἔμμορε Λουκᾶς….

READ MORE