ΕΥ ΖΗΝ

Ὁ Ζυγός, τοῦ Τάσου Γέροντα

Gerotasos

Gerotasos

 

Τάσος Γέροντας    

  

 

 

 

Libra-stars-and-location-of-HD-140283.jpg

 

Μετά τό μικρό φωτογραφικό διάλειμμα ἐπανερχόμαστε στήν παρουσίαση τῶν ἀστερισμῶν. Σοῦ εἶχα ὑποσχεθεῖ πώς θά σοῦ μιλοῦσα γιά τόν ἀστερισμό τοῦ Ζυγοῦ.

 

Ὁ ἀστερισμός ἐντοπίζεται εὔκολα στόν ούράνιο θόλο. Βρίσκεται ἀκριβῶς δίπλα καί ἐλαφρῶς πιό πάνω ἀπό τό κεφάλι τοῦ Σκορπιοῦ. Μάλιστα, στήν ἀρχαία ἑλληνική ἀστρονομία θεωροῦσαν πώς τά ἀστέρια του ἀνήκαν στόν ἀστερισμό τοῦ Σκορπιοῦ, ἀπαρτίζοντας τίς δαγκάνες του. Ὁ Ἵππαρχος γιά πρώτη φορά τόν ἀποκάλεσε “Ζυγό”, ἀκολούθησε ὁ Πτολεμαῖος καί ἔκτοτε καθιερώθηκε μέ τό ὄνομα αὐτό.

 

Ὁ Ζυγός εἶναι νότιος ἀστερισμός, ὁρατός στό σύνολό του. Ἡ ἐπίσημη λατινική ὀνομασία του εἶναι Libra, στή γενική Librae καί ἡ συντομογραφία Lib. Ἔχει σχετικά μικρή ἔκταση, 29ος στήν κατάταξη. Περιλαμβάνει 83 ἀστέρια φαινόμενου μεγέθους μικρότερου ἀπό 6,5. Θά σέ παιδέψω μέ τά ὀνόματα τῶν δύο πλέον φωτεινῶν ἀστέρων του. Ὁ α Librae ὀνομάζεται Ζουμπενελτζενούμπι ἀπό τήν ἀραβική λέξη, τήν ὁποία ἐλπίζω πώς δέν περιμένεις νά γράψω, καί ἡ ὁποία σημαίνει “νότια δαγκάνα”. Ὁ β Librae όνομάζεται Ζουμπενεσαμάλι, πού σημαίνει “βόρεια δαγκάνα”. Αὐτά τά ὀνόματα πιστοποιοῦν πώς κάποτε ὁ ἀστερισμός ἐθεωρεῖτο μέρος τοῦ Σκορπιοῦ. Καί τά δύο ἀστέρια ἔχουν φαινόμενο μέγεθος μεταξύ 2 καί 3. Στόν ἀστερισμό αὐτό ἐπίσης ἀνακαλύφθηκε τό 2005 τό ἀρχαιότερο ἀστέρι τοῦ Γαλαξία μας, ἡλικίας περίπου 13,2 δισεκατομμυρίων ἐτῶν.

 

Ὁ Ζυγός εἶναι τό μοναδικό ζώδιο τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου πού δέν ἀνήκει στό ζωικό βασίλειο. Ἡ ὀνομασία του εἰκάζεται πώς όφείλεται στό γεγονός ὅτι κατά τήν ἐποχή τοῦ Ἱππάρχου ἔδειχνε τήν ἰσότητα ἡμέρας καί νύχτας, ἀφοῦ ὁ ζωδιακός αὐτός ἀστερισμός ἀντιστοιχοῦσε τότε στήν φθινοπωρινή ἰσημερία. Σήμερα ὅμως, λόγῳ τῆς μετάπτωσης τῶν ἰσημεριῶν, ἔχει πάρει τή θέση του ὁ ζωδιακός ἀστερισμός τῆς Παρθένου.

 

Κατά τή μυθολογία μας, ὁ Ζυγός συμβόλιζε τή δικαιοσύνη πού ἀπένεμε ὁ Δίας, ὁ πατέρας θεῶν καί ἀνθρώπων.

 

Σέ ἄλλη ἐκδοχή ὁ Ζυγός ἦταν ἕνα ἀπό τά σύμβολα τῆς θεᾶς Θέμιδας πού ἐθεωρεῖτο ἐκπρόσωπος τῆς ἀμερόληπτης θείας δικαιοσύνης.

 

Τήν ὀνομασία Ζυγός γιά τό ζώδιο αὐτό τή χρησιμοποίησαν καί οἱ Ρωμαίοι. Σύμφωνα μέ τή δική τους μυθολογία, ὁ Βιργίλιος εἶπε στόν Αὔγουστο Ὀκταβιανό, γιά νά τόν κολακέψει, ὅτι ὁ Σκορπιός παραμέρισε τίς δαγκάνες του γιά νά ἀφήσει μιά οὐράνια θέση στόν αὐτοκράτορα, εἴτε γιά νά ἀναπαυθεῖ ἐκεῖ μετά τόν θάνατό του εἴτε γιά νά τοποθετηθεῖ τό ζώδιο τοῦ Ζυγοῦ, πού συμβόλιζε τήν παροιμιώδη δικαιοσύνη τοῦ αὐτοκράτορα αὐτοῦ.

 

Αὐτά ἔχω νά σοῦ πῶ γιά τόν Ζυγό. Τήν ἑπόμενη Δευτέρα θά σοῦ μιλήσω γιά τόν σχετικά ἄγνωστο ἀστερισμό τοῦ Ὀφιούχου.

 

Libra-constellation.jpg351dd220fa9672f2a5da87aaccbe0a67.jpg

 

NGC-5897.jpg

 

galaxy-constellation-star-background.jpg

 

Libra-stars-and-location-of-HD-140283.jpg

 

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
«Τα δύσκολα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ κοινωνικής συμβίωσης»: 75ο, της Μαρίας Γεωργαλά
pane_di_capo_2.JPG
“To Φάντασμα της Όπερας” απόψε στην ΕΡΤ2 !
«Τα δύσκολα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ κοινωνικής συμβίωσης»: 49ο, της Μαρίας Γεωργαλά

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.