Κοινωνία - Ελλάδα - Οικονομία

Το ΓΕΣ αναλαμβάνει τον συντονισμό για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων του Αν.Αιγαίου

Στη συνέχεια δημοσιεύματος του ημερήσιου τύπου της 28 Απριλίου 2018 αναφορικά με τις διαδικασίες σίτισης σε δομές φιλοξενίας προσφύγων του…

READ MORE