Πρόσωπα - Αφιερώματα

Ἡ ἱστορία δύο ἀνδρῶν, του Τάσου Γέροντα

Τάσος Γέροντας   

Ξεκίνησε τό 1965. Λονδῖνο, ἐποχή ψυχροῦ πολέμου. Οἱ δύο ὑπερδυνάμεις κάνουν τρεῖς ἀγῶνες: νά ξεπεράσουν τόν ἀντίπαλο στήν κούρσα κατάκτησης τοῦ διαστήματος καί στήν κούρσα τῶν ἐξοπλισμῶν, ἀλλά νά τόν ξεπεράσουν καί στήν προπαγάνδα γιά τήν πρωτιά.

 

Ἄς διαβάσουμε τά λόγια τοῦ ἑνός:

Κάθε τρία χρόνια, σέ κάποιο μέρος τοῦ κόσμου διοργανωνόταν ἕνα ἑπταήμερο ἐπιστημονικό συνέδριο, ὅπου εἰδικοί στήν Γενική Σχετικότητα συγκεντρώνονταν γιά νά ἀνταλλάξουν ἰδέες καί νά παρουσιάσουν τά ἀποτελέσματα τῆς ἕρευνάς τους. Τό τέταρτο συνέδριο θά γινόταν στό Λονδῖνο τόν Ἰούνιο τοῦ 1965… Στό Λονδῖνο ὁ Νόβικοφ ἔδωσε μία διάλεξη διάρκειας μιᾶς ὥρας σέ ἔνα κοινό τριακοσίων φυσικῶν, πρωτοπόρων σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο στόν τομέα τῆς σχετικότητας. Ἡ διάλεξή του ἦταν ἐκπληκτική…Ἀκούγοντάς τον νά μιλάει, εἶχα μείνει κατάπληκτος ἀπό τό εὗρος καί τήν δύναμη τῆς ἕρευνας πού εἶχε πραγματοποιήσει ἡ ὁμάδα του. Ποτέ στό παρελθόν δέν εἶχα συναντήσει κάτι παρόμοιο. Μετά τήν διάλεξη τοῦ Νόβικοφ ἀκολούθησα τό ἐνθουσιῶδες πλῆθος πού συγκεντρώθηκε γύρω του. Μέ μεγάλη εὐχαρίστηση διαπίστωσα ὅτι τά ρωσικά μου ἦταν ἐλαφρῶς καλύτερα ἀπό τά ἀγγλικά του καί ὅτι χρειαζόμουν στή συζήτηση ὡς διερμηνέας. Ὅταν τό πλῆθος ἀραίωσε, ὁ Νόβικοφ κι ἐγώ φύγαμε παρέα γιά νά συνεχίσουμε ἰδιαιτέρως τή συζήτησή μας. Ἔτσι ξεκίνησε μία ἀπό τίς καλύτερες φιλίες μου.

 

Ἐδῶ ἔχουμε τήν ἐξιστόρηση τοῦ πῶς ξεκίνησε αὐτή ἡ φιλία, καθώς καί ἕναν ἁπλό, ἀλλά δυνατό χαρακτηρισμό της: “μία ἀπό τίς καλύτερες φιλίες μου”. Ἄς ακούσουμε καί τήν ἄλλη πλευρά (audiatur et altera pars)

 

Ὅταν βρισκόμουν ὡς ἐπισκέπτης ἑρευνητής στήν Κοπεγχάγη τό 1990 ἔπαθα ἕνα ἔμφραγμα. Οἱ καρδιολόγοι συνέστησαν λεπτομερεῖς καρδιολογικές ἐξετάσεις. Ἐπέστρεψα στή Μόσχα καί ἐπισκέφθηκα εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἐπιβεβαίωσαν τή σοβαρότητα τῆς δυσάρεστης κατάστασης ἀλλά, ἀναστενάζοντας, ὁμολόγησαν ὅτι δέν μποροῦσαν νά συστήσουν -στήν ΕΣΣΔ- εἰδικές ἐξετάσεις, πόσο μᾶλλον μιά πλήρη χειρουργική ἀντιμετώπιση τῶν καρδιακῶν ἀγγείων….Τί ἔπρεπε νά κάνω; Σίγουρα δέν διέθετα ἰσχυρό ξένο νόμισμα γιά μιά ἐγχείρηση καρδιᾶς στή Δύση. Ἡ σύζυγός μου ἔγραψε στόν Κίπ κι ἐκεῖνος κανόνισε τά πάντα μέ τούς καλύτερους εἰδικούς στό Λός Ἄντζελες. Ἔτσι, μόλις ἕνα μῆνα ἀργότερα, μετά ἀπό μία ἀκόμα διάσκεψη στίς ΗΠΑ, βρέθηκα στό σπίτι τοῦ Κίπ στήν Πασαντένα τῆς Καλιφόρνιας. Οἱ ἐξετάσεις ἔδειξαν ὅτι ἡ κατάσταση ἦταν πολύ πιό κρίσιμη ἀπό ὅτι εἶχε ἀρχικά προβλεφθεῖ στήν πατρίδα μου καί ὅτι ἔπρεπε νά ἐγχειρισθῶ ἐπειγόντως. Ὁ Κίπ ἐγκατέλειψε τίς ὑποχρεώσεις του καί μαζί μέ τήν Καρολί, τή σύζυγό του, δέν ἔφυγαν οὔτε λεπτό ἀπό τό πλευρό μου. Ὅταν ὅμως ὁ καρδιολόγος, ὁ χειρουργός καί ὀ κύριος ἀναισθησιολόγος τού νοσοκομείου ζήτησαν νά προκαταβληθοῦν τά ἔξοδα τῆς θεραπείας, οἱ πόροι τοῦ Κίπ δέν ἐπαρκοῦσαν. Ὁ Κίπ ἔγραψε τότε σέ φυσικούς καί ἀστροφυσικούς πού μέ γνώριζαν. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν ὅτι δεκάδες συνάδελφοι ἔστειλαν χρήματα γιά νά καλυφθοῦν τά ἀπαραίτητα ἔξοδα… Ὅταν ἄρχισα νά συνέρχομαι ἀπό τήν ἐγχείρηση, πού διήρκεσε τέσσερις ὧρες, τό πρῶτο πρᾶγμα πού ἄκουσα ἦταν ἡ φωνή τοῦ Κίπ νά ἐπαναλαμβάνει (στά ρωσικά!) “Ἰγκόρ, ὅλα πῆγαν καλά, πολύ καλά!”. Ἄν καί ἡ κόρη μου, μέ τήν ὁποία ἤμουν πάντα στενά συνδεδεμένος καί ἡ ὁποία συνέβαλε πολύ στήν ἀνάρρωσή μου, καθόταν δίπλα τό κρεβάτι μου, θεώρησα σάν κάτι αὐτονόητο ὅτι ἡ φωνή τοῦ Κίπ Θόρν ἦταν πού μέ ἔφερε πίσω στή ζωή.

 

Κυρίες καί κύριοι, ἰδού τό μεγαλεῖο τῆς φιλίας! Ἀναφέρομαι στή φιλία τοῦ Κίπ Θόρν καί τοῦ Ἰγκόρ Νόβικοφ, ὅπως περιγράφεται στά βιβλία “Μαῦρες τρύπες καί στρεβλώσεις τοῦ χρόνου” τοῦ Θόρν (ἐκδόσεις Κάτοπτρο) καί “Τό ποτάμι τοῦ χρόνου” τοῦ Νόβικοφ (ἐκδόσεις Τραυλός). Μία φιλία πού οδεύει στά πενῆντα ἔτη καί ἀποδεικνύει περίτρανα πώς “ὁ φίλος τόν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκει”. Μία ἱστορία πού δείχνει πώς ἡ φιλία, ἡ ἀγάπη ὑπερνικᾶ κάθε ἐμπόδιο.

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Η ζωή μου με τον Στρατηγό Γεώργιο Περιφεράκη, της Μαρλένας Σκουλά-Περιφεράκη
Alexandros_Diakos.jpg
Αλέξανδρος Διάκος: ο πρώτος πεσών αξιωματικός του Ελληνοϊταλικού Πολέμου την 1η Νοεμβρίου του 1940
Φοβού τους Δαναούς και «αυξήσεις μισθών» φέροντας…, της Ιωάννας Καλαντζάκου-Τσατσαρώνη (Υπ. Βουλευτής Β’Αθηνών, Βόρειος Τομέας)

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.