ΕΥ ΖΗΝ

Ὁ ἀστερισμός τοῦ Τοξότη, τοῦ Τάσου Γέροντα [εικόνες]

Gerotasos

Gerotasos

 

Τάσος Γέροντας    

  

 

 

 

 

 

sagittarius-and-scorpius_2200-081315.png

 

 

Ὁ Τοξότης (Λατινικά: Sagittarius, γενική Sagittarii, συντομογραφία: Sgr) εἶναι ἀστερισμός πού σημειώθηκε στήν ἀρχαιότητα ἀπό τόν Πτολεμαῖο. Εἶναι νότιος ἀστερισμός τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου καί φαίνεται ἀπό τήν Ἑλλάδα ὁλόκληρος μόνον τό καλοκαίρι. Γιά παράδειγμα, τόν Αὔγουστο μπορεῖ κανείς νά τόν δεῖ κοιτάζοντας πρός τόν Νότο, ἀμέσως μετά τή δύση τοῦ Ἡλίου.


Εἶναι σχετικά μεγάλος ἀστερισμός, 15ος στήν κατάταξη. Στήν περιοχή τοῦ ἀστερισμοῦ ἐντοπίζεται τό κέντρο τοῦ Γαλαξία μας. Σ’ αὐτό ὀφείλεται ὁτι στόν Τοξότη παρατηροῦνται πολλά ἀστέρια, ἔχουν μετρηθεῖ πάνω ἀπό 190 μεγέθους μικρότερου ἀπό 6,5. Περιλαμβάνονται πολλοί μεταβλητοί καί πολλαπλοί ἀστέρες, νεφελώματα, σμήνη ἀστέρων, γαλαξίες. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ἀστέρας α Sagittarii (ἀραβικά Rukbat al Rami, τό γόνατο τοῦ Τοξότη), πού βρίσκεται σέ ἀπόσταση 250 ἐτῶν φωτός, δέν περιλαμβάνεται, κατ’ ἐξαίρεσιν τοῦ κανόνα, οὔτε κἄν στούς 15 λαμπρότερους ἀστέρες τοῦ ἀστερισμοῦ.

Τά πιό ἐντυπωσιακά ἀντικείμενα στόν ἀστερισμό εἶναι δύο νεφελώματα, τό «Νεφέλωμα τοῦ Τριφυλλιοῦ» (Μ20, Trifid Nebula) καί τό «Νεφέλωμα τῆς Λιμνοθάλασσας» (Μ8, Lagoon Nebula). Τό δεύτερο, πού βρίσκεται σέ ἀπόσταση 5.200 ἐτῶν φωτός, εἶναι ὀρατό καί χωρίς τή βοήθεια τηλεσκοπίου (γιά ὅσους ἔχουν καλή ὄραση καί τίς γνώσεις νά ἐντοπίσουν τή θέση του στόν οὐρανό). Μέ τή βοήθεια ἑνός μέτριου τηλεσκοπίου, τό νεφέλωμα τῆς Λιμνοθάλασσας προσφέρει μοναδική ὀμορφιά, καθώς βλέπει κανείς τό ἀνοικτό ἀστρικό σμῆνος NGC 6530 σχεδόν στό κέντρο του καί ἐπιπλέον πολλά μικρά σκοτεινά σφαιρίδια. Τό καθένα ἀπό αὺτά ἔχει διάμετρο 10.000 φορές τήν ἀπόσταση Γῆς-Ἡλίου καί εἶναι ἕνα ἡλιακό σύστημα στό στάδιο τῆς δημιουργίας του.

Ἀνάμεσα στά δύο νεφελώματα, τοῦ Τριφυλλιοῦ καί τῆς Λιμνοθάλασσας, καί δίπλα στόν ἀστέρα μ Sagittarii βρίσκεται τό σημεῖο τοῦ χειμερινοῦ ἡλιοστασίου, ἀπό ὅπου θά διέλθει ὁ Ἥλιος στίς 22 Δεκεμβρίου. Τότε θά ἔχουμε καί τή μικρότερη ἡμέρα τοῦ χρόνου, διαρκείας στήν Ἑλλάδα μόλις 9,5 ὡρῶν.

Ὁ ἀστερισμός τοῦ Τοξότη εἶναι ἀκόμη πολύ γνωστός ἐπειδή στήν περιοχή του, λίγο πιό πάνω ἀπό τόν ἀστέρα γ Sagittarii, βρίσκεται τό κέντρο τοῦ Γαλαξία μας, σέ ἀπόσταση 30.000 ἐτῶν φωτός ἀπό ἐμᾶς. Ἡ ραδιοπηγή Sagittarius A* συνδέεται μέ τή γιγάντια ὑποτιθέμενη μαύρη τρύπα στό Γαλαξιακό κέντρο. Ὁ Ἥλιος, μαζί μέ τή Γῆ καί τούς ὑπόλοιπους πλανῆτες, περιφέρεται γύρω ἀπό τό κέντρο τοῦ Γαλαξία μέ ταχύτητα 800.000 χιλιομέτρων τήν ὥρα, ὁλοκληρώνοντας μία περιστροφή κάθε 200 ἑκατομμύρια χρόνια.

 

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν συνδέσει τόν ἀστερισμό αὐτό μέ τόν Κένταυρο Χείρωνα, ὁ ὁποῖος κρατάει στά χέρια του τόξο ὁπλισμένο μέ βέλος. Ὁ Χείρων ἦταν γιός τοῦ Κρόνου καί τῆς Ὠκεανίδας Φιλύρας καί γεννήθηκε μισός ἄλογο καί μισός ἄνθρωπος ἐπειδή ὁ πατέρας του, γιά νά κατακτήσει τή μητέρα του, τήν κυνήγησε στόν θεσσαλικό κάμπο μεταμορφωμένος σέ ἄλογο. Ὡς γιος τοῦ Κρόνου, ὁ Χείρων ἦταν ἑτεροθαλής ἀδελφός τοῦ Δία καί ἀνῆκε στήν πρώτη γενιά τῶν θεῶν καί τῶν ἡρώων, σέ ἀντίθεση μέ τούς ἄλλους Κενταύρους, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἀπόγονοι τοῦ Ἰξίονα καί τῆς Νεφέλης καί δύο γενιές νεότεροι. Ὁ Χείρων, ἀφοῦ ἐκπαιδεύτηκε ἀπό τόν Ἀπόλλωνα καί τήν Ἀρτέμιδα στή βοτανολογία, τή μουσική, τήν ἀστρονομία καί τήν ἰατρική, ἔγινε σπουδαῖος δάσκαλος τῶν πιο γνωστῶν ἡρώων τῆς ἀρχαιότητας. Μαθητές του ὑπῆρξαν οἱ: Ἰάσων, Ἡρακλῆς, Ἀχιλλέας, Κάστωρ καί Πολυδεύκης, Ἀσκληπιός καί ἄλλοι.

 

Ὁ θάνατος τοῦ Κενταύρου Χείρωνα σχετίζεται μέ τον τρίτο ἄθλο τοῦ Ἡρακλῆ, τόν Ἐρυμάνθιο κάπρο. Κυνηγῶντας τον ὁ Ἡρακλῆς, ἕνα βέλος ἀπό τό τόξο του, βουτηγμένο στό δηλητήριο τῆς Λερναίας Ὕδρας, χτύπησε κατά λάθος τόν δάσκαλο καί φίλο του Κένταυρο Χείρωνα. Ὁ Χείρων δέν μποροῦσε νά ὑποφέρει τούς φρικτούς πόνους καί, ἐπειδή ἦταν ἀθάνατος, παραιτήθηκε ἀπό τήν ἀθανασία του, τήν ὁποία προσέφερε στόν Τιτάνα Προμηθέα. Ὁ Δίας συγκινήθηκε πολύ ἀπό τό τραγικό τέλος τοῦ Κενταύρου καί τόν ἔκανε ἀστερισμό γνωστό ὡς Τοξότη, λόγῳ τῆς δεινῆς τοξευτικῆς του ἱκανότητας.

 250px-SagittariusCC.jpg

 

Αὐτά τά πολλά καί ένδιαφέροντα εἶχα νά πῶ γιά τόν ἀστερισμό τοῦ Τοξότη. Τήν ἑπόμενη Δευτέρα θά μιλήσουμε γιά τόν ἐντυπωσιακό καί πολύ χρήσιμο ἀστερισμό τοῦ Ὠρίωνα.

 

 

sagittarius_constellation_painting__zodiac_set__by_shootingstarlogbook-d9a86mu.jpgSagittarius_45.jpgImgConstellation.jpgsagittarius.jpgA_slice_of_Sagittarius_node_full_image_2.jpg250117_sagittarius_P.jpg

 

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Αγιασμός Θεοφανείων, το ανερμήνευτο φαινόμενο, της Τζίνας Δαβιλά
Αλίευση από το διαδίκτυο: η ψεμματούρα και ο Τιτανικός, του Κώστα Ε. Σκανδαλίδη
Οκτώβριος 2019: αστρολογικές προβλέψεις, της Αλεξάνδρας Καρακοπούλου

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.