ΕΥ ΖΗΝ

Ἀστερισμοί μέρος 12ο: Ὄφις, τοῦ Τάσου Γέροντα

Gerotasos

Gerotasos

 

Τάσος Γέροντας    

 

 

 

 

 

Kjyr6H.jpg

 

Πάνω ἀπό τούς ζωδιακούς ἀστερισμούς τοῦ Ζυγοῦ καί τοῦ Σκορπίου βρίσκεται ὁ ἀστερισμός τοῦ Ὄφεως. Ὁ Ὄφις εἶναι ἀστερισμός τῆς ἰσημερινῆς περιοχῆς τοῦ οὐρανοῦ. Κεῖται, ἀπό βορρᾶ πρός νότο, μεταξύ Βορείου Στεφάνου, Ζυγοῦ καί Σκορπίου καί, ἀπό τά δυτικά πρός τά ἀνατολικά, μεταξύ τοῦ Ἡρακλῆ καί τοῦ Βοώτη. Τό ὄνομά του στά λατινικά εἶναι Serpens καί ἡ συντομογραφία Ser. Εἶναι ἐκτεταμένος ἀστερισμός, μέ τό κεφάλι τοῦ φιδιοῦ νά φτάνει στόν ἀστερισμό τοῦ Βορείου Στεφάνου καί τήν οὐρά του νά καταλήγει στόν ἀστερισμό τοῦ Ἀετοῦ. Ὅμως, παρά τό μεγάλο μῆκος του, δέν ἔχει μεγάλη ἔκταση, εἶναι μόλις 23ος στήν κατάταξη. Περιλαμβάνει ἀρκετά ἄστρα, περίπου 80 μέ μέγεθος μικρότερο τοῦ 6,5, ἀλλά μόλις ἕνα (τόν α Ser) μέ μέγεθος μικρότερο τοῦ 3.


Ὁ Ὄφις εἶναι ὁ μοναδικός ἀστερισμός πού ἀποτελεῖται ἀπό δύο τελείως ξεχωριστά τμήματα στήν οὐράνια σφαῖρα, τά ὁποῖα χωρίζονται ἀπό τόν παρεμβαλλόμενο μεταξύ τους Ὀφιοῦχο, ὁ ὁποῖος τόν κρατᾷ. Τό δυτικό τμῆμα (αὐτό πού ἀνατέλλει νωρίτερα) εἶναι ἡ «Κεφαλή» τοῦ Ὄφεως (Serpens Caput), ἐνῷ τό ἀνατολικό εἶναι ἡ «Οὐρά» (Serpens Cauda).

 

Ὁ Ὄφις στήν ἑλληνική μυθολογία ἦταν σύμβολο διάφορων θεοτήτων. Ἀπολάμβανε μεγάλων τιμῶν καί ἦταν πάντα ἱερός.

Ὁ Ὄφις ἦταν συνδεδεμένος μέ τή λατρεία τοῦ θεοῦ Ἀσκληπιοῦ καί ἀποτελοῦσε ἀναπόσπαστο στοιχεῖο της. Στά Ἀσκληπιεῖα ἐκτρέφονταν φίδια ὡς σύμβολα ἀνάκτησης νέας ζωῆς. Γι’ αὐτό ὁ Ἀσκληπιός, ὁ δωρητής θεός τῆς ὑγείας, ἀπεικονίζεται πάντα κρατῶντας μία ράβδο, στήν ὁποία ἐλίσσονται φίδια. Τό σύμβολο αὐτό διασώζεται μέχρι σήμερα στίς Ἐπιστῆμες Ὑγείας. Σύμφωνα μέ μία μυθολογική ἐκδοχή ὁ Ὄφις παριστάνει τό ἱερό φίδι τοῦ Ὀφιούχου θεοῦ Ἀσκληπιοῦ.
Σέ ἄλλη ἐκδοχή παριστάνει τά φοβερά φίδια Πόρκι καί Χαρίβοια, πού ἔπνιξαν τόν ἀσεβή Λαοκόοντα, τόν Ὀφιοῦχο τοῦ διπλανοῦ ἀστερισμοῦ.

Σέ μιά τρίτη ἐκδοχή ὁ Τριπτόλεμος, ὁ εὐνοούμενος τῆς θεᾶς Δήμητρας, μέ ἅρμα πού ὁδηγοῦσαν δύο φτερωτοί ὄφεις (δῶρο τῆς θεᾶς) ἔφτασε στή χώρα τῶν Γετῶν, ἀρχαίου λαοῦ θρακικῆς καταγωγῆς, γιά νά διδάξει τήν καλλιέργεια τῆς γῆς. Ὅμως ὁ βασιλιᾶς τῶν Γετῶν δέν πείσθηκε γιά τίς καλές προθέσεις του καί σκότωσε τόν ἕναν ὄφι, ἐνῷ ἀπειλήθηκε καί ἡ ζωή τοῦ Τριπτόλεμου. Τότε ἡ θεά ἔσωσε τόν προστατευόμενό της καί τιμώρησε τόν κακό βασιλιᾶ νά κρατάει αἰώνια τόν ὄφι πού σκότωσε. Μετά τούς τοποθέτησε στόν οὐρανό, σχηματίζοντας τούς ἀστερισμούς τοῦ Ὀφιούχου καί τοῦ Ὄφεως.

Ὑπάρχει καί τέταρτη ἐκδοχή, ἡ ὁποία ὀφείλεται στήν γειτνίαση τοῦ Ὄφεως μέ τόν ἀστερισμό τοῦ Ἡρακλῆ. Σύμφωνα μέ αὐτήν, ὁ Ὄφις εἶναι ἡ Λερναία Ὕδρα.

 

Αὐτά εἶχα νά πῶ γιά τόν Ὄφι. Τήν ἑπόμενη Δευτέρα θά δοῦμε τόν Ἡρακλῆ.

 

 

scorpio_star.jpg

 

Kjyr6H.jpg

 scorpio_star2.jpgs.jpg

asterismos-skorpios.jpg

 

 

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Ευχές του Δημάρχου Ρόδου κου Φώτη Χατζηδιάκου
14064107_10154409559733407_5990837340522625419_n.jpg
Βίκυ Μοσχολιού 23 Μαΐου 1943 – 16 Αυγούστου 2005
Αγίασμα, του Αλέξανδρου Μπέμπη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.