Βιβλίο

Σκηνές ἀπό τόν βίο τοῦ Ματίας Ἀλμοσίνο, του Τάσου Γέροντα

 

Τάσος Γέροντας 

 

 

Σκηνές ἀπό τόν βίο τοῦ Ματίας Ἀλμοσίνο, τοῦ Ἰσίδωρου Ζουργοῦ. Ἐκδόσεις Πατάκη 2014.

 

Τόν Ἰσίδωρο Ζουργό τόν γνώρισα τό 2005. Εἶχα μπεῖ σέ γνωστό βιβλιοπωλεῖο τῆς Θεσσαλονίκης (καί ὄχι μόνο), ὅπου ρώτησα φίλο μου πού δουλεύει ἐκεῖ τί ἔχει νά μοῦ προτείνει. Μοῦ ἔδωσε τό βιβλίο «Στή σκιά τῆς πεταλούδας». Μόλις κυκλοφόρησε, μοῦ εἶπε. Θά σοῦ ἀρέσει, ἀποφάνθηκε, γνωρίζοντας τά γοῦστα μου. Καί ὄντως τό λάτρεψα. Ἀπό τότε παρακολουθῶ τόν Ζουργό καί τόν διαβάζω ἀνελλιπῶς. Κάθε τρία χρόνια ἐκδίδει νέο βιβλίο, τό ὁποῖο δικαιώνει τήν ἐμμονή μου μ’ αὐτόν.

Μέ ξένισε τό βιβλίο αὐτό. Ἐκ πρώτης ὄψεως δέν φαινόταν νά διαδραματίζεται στήν Ἑλλάδα ὅπως ὅλα τά προηγούμενά του πού εἶχα διαβάσει, Στή σκιά τῆς πεταλούδας, Ἀηδονόπιτα, Ἀνεμώλια. Ἐπιπροσθέτως, ἦταν πολύ μεγαλύτερο σέ ὄγκο. 762 σελῖδες καθαρό μυθιστόρημα!

Τό βιβλίο ξεκινᾶ τό 1725 στό Ἅγιον Ὄρος. Ἕνας πολύ ἐνδιαφέρων διάλογος μεταξύ ἑνός μοναχοῦ μέ ἕναν ἐπισκέπτη ἀπό τήν Οὐκρανία μᾶς ἀποκαλύπτει ἀσυνήθιστους γιά τήν ἐποχή ἀνθρώπους. Μετά ὁ συγγραφέας κάνει ἕνα μεγάλο ἅλμα στό παρελθόν καί μᾶς μεταφέρει στή Βασιλεία τῆς Ἑλβετίας τό 1656. Ἀπό ἐκεῖ ξεκινᾶ ἡ ἱστορία τοῦ Ματίας Ἀλμοσίνο, ἑνός ἀνθρώπου πού γεννήθηκε Ἑβραῖος, σπούδασε σάν καθολικός, βαπτίστηκε ὀρθόδοξος ἀλλά ἔζησε ὥς ἀγνωστικιστής. Ὁ συγγραφέας μᾶς παρουσιάζει ἕνα σπουδαῖο μυαλό τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, προϊόν τῆς φαντασίας του, ὁ ὁποῖος ὅμως στήν πορεία τῶν σπουδῶν του καί τῆς ἐπαγγελματικῆς καριέρας του συναντᾶ μεγάλους ἐπιστήμονες τοῦ καιροῦ του.
Δέν χρειάζεται νά ἀνατρέξει κανείς στή βιβλιογραφία στό τέλος τοῦ βιβλίου (κάτι περισσότερο ἀπό τρεῖς σελίδες) γιά νά καταλάβει πόσο πολύ ἔχει διαβάσει ὁ Ζουργός γιά νά μᾶς περιγράψει τήν πορεία τοῦ Ἀλμοσίνο. Οἱ συζητήσεις τοῦ πρωταγωνιστῆ ἀποκαλύπτουν, μέσα ἀπό τό δικό του σπουδαῖο μυαλό, τό βᾶθος τῆς μελέτης τοῦ συγγραφέα. Ἡ πορεία τοῦ Ἀλμοσίνο εἶναι μιά πραγματεία πάνω στήν ἐπιστημονική ἐξέλιξη τῆς ἐποχῆς του. Μαθαίνουμε τό ἐπίπεδο πού εἶχε φτάσει ἡ ἀατρική ἐπιστήμη στή δύση τοῦ 17ου αἰώνα, τίς νέες ἰδέες καί μεθόδους πού γεννήθηκαν τότε ἀλλά γενικά καί τήν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης, τήν ἐμφάνιση τοῦ ὀρθολογισμοῦ καί τόν ἀγῶνα του νά ἐπικρατήσει στή θεοκρατούμενη κοινωνία.

Ὁ Ἀλμοσίνο διατρέχει τή μισή Εὐρώπη. Ἀπό τή Βασιλεία διασχίζει τίς Ἄλπεις γιά νά φτάσει στή Βενετία (σπάνια διαβάζουμε αὐτό τό ὄνομα, Σερενίσιμα ἀναφέρεται, Γαληνοτάτη). Ἀπό κεῖ θά βρεθεῖ στήν τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, τήν ἐποχή πού οἱ Ἑβραῖοι τῆς Εὐρώπης διχάζονταν ἀπό τήν παρουσία τοῦ Σαμπετάι Σεβί. Μετά ξανά στή Βενετία, μετά στήν Πάδοβα γιά σπουδές. Ἐδῶ οἱ ἀναφορές τοῦ συγγραφέα στήν ἐπιστημονική πρόοδο τῆς ἐποχῆς ἀπογειώνονται! Καί δέν εἶναι ἁπλές ἀναφορές στή βιβλιογραφία τῆς ἐποχῆς ἀλλά δείχνουν μελέτη τοῦ ἔργου τοῦ κάθε ἐπιστήμονα.

Ἀπό τήν Πάδοβα ὁ συγγραφέας ἀκολουθεῖ τόν ἥρωα στό Τζάντε τήν ἐποχή πού ἡ πολιορκία τοῦ Χάνδακα στήν Κρήτη ἀπό τούς Ὀθωμανούς ἔκλεινε 25 χρόνια. Ἐδῶ ὁ Ζουργός εὐφυέστατα μπλέκει στήν ἱστορία τούς ἥρωες ἀπό τό ἔργο τοῦ Διονύση Ρώτα «Θρῆνος τῆς Κάντιας».

Ἑπόμενος σταθμός στήν πορεία τοῦ Ἀλμοσίνο ἡ Κωνσταντινούπολη τοῦ 1670. Ἡ παράλληλη ἐνασχόληση τοῦ ἰατροῦ Ἀλμοσίνο μέ πλούσιους καί φτωχούς ασθενεῖς δίνει τήν εὐκαιρία στόν συγγραφέα νά μᾶς παρουσιάσει τίς ἰδέες τῆς ἐποχῆς, κοινωνικές, πολιτικές, θεολογικές, ἐπιστημονικές, ἀλλά καί τήν κοινωνική κατάσταση σέ κάθε μέρος πού ὁ γιατρός ζοῦσε καί θεράπευε.

Ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη ὁ ἥρωάς μας μεταβαίνει στό Λονδῖνο, ἀφοῦ κάνει πάλι μιά σύντομη στάση στή Θεσσαλονίκη. Ζεῖ στό Λονδῖνο εἴκοσι χρόνια, κάνει οἰκογένεια, διαπρέπει ἐπιστημονικά, ὅταν τοῦ προκύπτει ἕνα ταξίδι μέσα στόν χειμῶνα. Στό σημεῖο αὐτό σταματῶ τίς λεπτομέρειες ἐπειδή τό μυθιστόρημα ἀρχίζει νά ἀποκτᾶ ξεχωριστό ἐνδιαφέρον. Οἱ ἀποκαλύψεις καί οἱ ἀνατροπές συναρπάζουν. Τό τέλος ἐκπλήσσει μέ τό ἀπρόσμενο τῆς ἐξέλιξης.

Συναρπάζει βέβαια τό βιβλίο στό σύνολό του. Ἡ γραφή τοῦ Ζουργοῦ εἶναι καθηλωτική. Εἴτε λυρική, εἴτε ἐπιστημονική, εἴτε θεολογική, εἴτε περιγραφική (ἡ διάβαση τῶν Ἄλπεων, καί ὄχι μόνο!) διαθέτει ἀστείρευτο πλοῦτο. Ἡ χρήση λέξεων καί φράσεων κάθε τόπου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γίνεται ἀβίαστα καί τοποθετεῖ πολύ εὔκολα τόν ἀναγνώστη στό πνεῦμα της. Οἱ πληροφορίες πού παρέχονται γιά τήν Εὐρώπη τῆς ἐποχῆς εἶναι τόσο πολλές πού ἡ δεύτερη ἀνάγνωση φαίνεται ἐπιτακτική. Οἱ 762 σελῖδες τελείωσαν σέ τρεῖς ἡμέρες, τί ἄλλο νά προσθέσω;

 

matias-almosino.jpg

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Kριτική του Λεόντιου Πετμεζά για την “Εξομολόγηση σε Δέκα Πράξεις” της Ωραιοζήλης -Τζίνας Δαβιλά
“Ο χορός του μαύρου πελαργού”, της συγγραφέα Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, του Κωστή Α.Μακρή
_DIM5253.jpg
Κριτική βιβλίου: “Θες να παίξουμε;” του Ν. Μιχαλόπουλου, της Κώστιας Κοντολέων

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.