Βιβλίο

Ἰσίδωρος Ζουργός “Λίγες καί μία νύχτες”, τοῦ Τάσου Γέροντα

Gerotasos
Spread the love

Gerotasos

 

Τάσος Γέροντας    

  

 

 

 

 

11237.jpg

 

Ἰσίδωρος Ζουργός “Λίγες καί μία νύχτες” ἀπό τίς ἐκδόσεις Πατάκη. Κυκλοφόρησε τόν μῆνα αὐτό, τυπωμένο σέ πολύ καλό ὑποκίτρινο χαρτί. 555 σελίδες καθαρό μυθιστόρημα σύν τρεῖς περίπου σελίδες βιβλιογραφία.

 

Ὅ,τι περιγράφει ὁ συγγραφέας καλύπτουν τά ἔτη 1909 ἕως 1979. Εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ μικροῦ Λευτέρη, γιοῦ ἑνός κηπουροῦ, στόν ὁποῖο ἡ ζωή ἐπεφύλαξε πολλούς περίεργους δρόμους γιά νά διαβεῖ, ἀσυνήθιστους ἀνθρώπους γιά νά συναντήσει, πολύ διαφορετικές γυναῖκες γιά νά ἀγαπήσει, ἑτερόκλητα ἐπαγγέλματα γιά νά ἀσκήσει. Εἶναι ἡ ἀσυνήθιστη ἱστορία τοῦ Λευτέρη Ζεύγου, πού γέρασε ὡς Εὐγένιος Ζιρντό.

 

Γιά νά σᾶς πῶ ὅλη τήν ἀλήθεια, εἶναι δύο ἱστορίες, οἱ ὁποῖες κυλοῦν παράλληλα, συμπληρώνοντας ἤ διορθώνοντας ἡ μία τήν ἄλλη. Ἐνίοτε τά ὅρια μεταξύ τους εἶναι δυσδιάκριτα.

 

Ὅσοι ἔχετε διαβάσει τόν Ματίας Ἀλμοσίνο θά ἔχετε συνηθίσει τά ἀπρόοπτα, τίς ἀνατροπές. Ἐδῶ ὅμως ὁ Ζουργός ξεπερνᾶ κάθε φαντασία! Οἱ ἀποκαλύψεις στό τέλος εἶναι συγκλονιστικές! Ἐπίσης, ὅπως στόν Ἀλμοσίνο ἕνωσε τήν ἱστορία του μέ τήν ἱστορία ἄλλου βιβλίου (τήν Κάντια τοῦ Διονυσίου Ρώμα), ἔτσι κι ἐδῶ ἐνέπλεξε τόν Βασίλειο Ζαχάρωφ ἀπό τό “Φίλμ νουάρ” τοῦ Δημήτρη Στεφανάκη καί τόν Γιούγκερμαν ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τοῦ Μ. Καραγάτση.

 

Μέσα ἀπό τήν περιγραφή αὐτῆς τῆς πολυκύμαντης ζωῆς, ὁ κυνισμός καί ὁ ὑποβόσκων ρομαντισμός τοῦ πρωταγωνιστῆ καταθέτουν αἰχμηρά σχόλια γιά τήν τιμιότητα, τήν ἠθική, τήν κοινωνία, τόν πόλεμο, τίς ἐνοχές. Κίνημα τῶν Νεότουρκων, ἐξορία τοῦ Ἀβδούλ Χαμίτ στή Θεσσαλονίκη, πυρκαγιά τῆς Θεσσαλονίκης, πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος, ρωσικός ἐμφύλιος, καταστροφή τῆς Σμύρνης, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, κατοχή, διωγμοί Ἑβραίων, Σεπτεμβριανά Κωνσταντινούπολης, ὅλα δίνουν ἀφορμή στόν πρωταγωνιστή γιά αὐστηρή κριτική. Ἰδιαίτερα ἐπικριτικός γίνεται ὁ Ζουργός μέσῳ τοῦ πρωταγωνιστῆ γιά τήν μπετονοποίηση τῆς Θεσσαλονίκης καί τήν μετατροπή τῆς λεωφόρου Ἐξοχῶν σέ μία ζούγκλα πολυκατοικιῶν.

 

Ἡ γραφή τοῦ Ζουργοῦ καθηλωτική! Παρομοιώσεις, μεταφορές, σχόλια πού κάνουν τόν ἀναγνώστη να ἀναρωτιέται καί νά θαυμάζει τόν ἀνεξάντλητο πλοῦτο ἐκφράσεων τοῦ συγγραφέα. Γραφή πού σέ παρασύρει στήν ἐποχή καί στόν ρυθμό της. Περιγραφές τόσο λεπτομερεῖς πού μεταφέρεσαι ἐκεῖ μπροστά στά γεγονότα. Ἀκρίβεια στά ἱστορικά γεγονόντα πού τεκμηριώνεται ἀπό τήν ἐκτενή βιβλιογραφία στό τέλος τοῦ βιβλίου. Ἕνα σχόλιο ἔχω ἐπί τοῦ θέματος. Σέ ἀρκετά σημεία τοῦ μυθιστορήματος παρατίθενται ἀποσπάσματα ἀπό ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς. Αὐτά θά μποροῦσαν νά εἶναι αὐτούσια ἀντίγραφα τῶν ἐφημερίδων, ἤ ἔστω τυπωμένα στό πολυτονικό σύστημα τῆς ἐποχῆς.

 

Ἐν ὀλίγοις, ἕνα πολλαπλῶς ὑπέροχο βιβλίο!

 

Υ.Γ. Εἶχα σκοπό νά ἀναφέρω στά ἀρνητικά τοῦ βιβλίου τή χρήση ἀπό τόν συγγραφέα αὐτῶν τῶν ἐκφράσεων πού ἐγώ θεωρῶ λάθος: “χτύπαγε”, “μασούλαγε”, “κράταγε”. Ὅμως, τύχῃ ἀγαθῇ, συνάντησα τόν Ζουργό σέ δρόμο τῆς Θεσσαλονίκης. Τοῦ μετέφερα τό σχόλιό μου. Μοῦ ἀπάντησε πώς ἀφ’ ἑνός εἶναι τύποι πού χρησιμοποιοῦνται στήν καθομιλουμένη, ἀφ’ ἑτέρου εἶναι γραμματικῶς σωστοί. Δέχομαι ἀνεπιφύλακτα τήν ἄποψη ἑνός συγγραφέα, τοῦ ὁποίου θαυμάζω τή γλῶσσα καί ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκπαιδευτικός.

 

* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.  

The article expresses the views of the author

iPorta.gr


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Διήγημα: «…μια μπουκίτσα λουκούμι περγαμόντο…» – Δημοκρατία (κεφάλαιο 6ο), του Νίκου Βασιλειάδη
Διαβάζοντας: “Μαρίνα” του Κάρλος Ρουίθ Θαφόν, του Άγγελου Κουτσούκη
Σκηνές ἀπό τόν βίο τοῦ Ματίας Ἀλμοσίνο, του Τάσου Γέροντα

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.