ΕΥ ΖΗΝ

Ὁ Περσεύς τοῦ οὐρανοῦ, τοῦ Τάσου Γέροντα

Gerotasos

Gerotasos

 

Τάσος Γέροντας    

 

dora_kounaki_jelews.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theodora Kounakis

Kounakis Jewels and watches 

Pindarou & Vizantiou 26-28,
Rhodes

Κόσμημα Υψηλής Αισθητικής και Ποιότητας

www.kounakis.gr 

 

 

 

 

 

 

aktaion_1948.JPG

Ακταίον

 Πλατ. Ελευθερίας, Ρόδος
Τηλ.:+30 2241029282

 

 

 

LoughEske2_alexander.jpg

 

Δίπλα στήν Ἀνδρομέδα πού εἴδαμε τήν προηγούμενη ἑβδομάδα βρίσκεται ὁ ἀστερισμός τοῦ Περσέα. Ἔχει δεξιά του τήν Ἀνδρομέδα, ἀριστερά τόν Ἠνίοχο, πάνω του τήν Καμηλοπάρδαλη καί τήν Κασσιόπεια καί κάτω του τόν Ταῦρο καί τόν Κριό. Βρίσκεται ἐξ ὁλοκλήρου στό βόρειο ἡμισφαίριο καί εἶναι πλήρως ὁρατός στήν Ἑλλάδα. Εἶναι εὔκολο νά τόν ἐντοπίσουμε στόν οὐράνιο θόλο, τόσο λόγῳ τῆς γειτνίασης μέ τήν Ἀνδρομέδα ὅσο καί χάρη στό σχῆμα του. Ὁ ἀστερισμός μοιάζει μέ μία διχάλα, ἡ ὁποία αντιστοιχεί στά πόδια τοῦ Περσέα, μέ τό σῶμα καί τό κεφάλι του νά δείχνουν πρός τόν βορρᾶ.

 

Τό ὄνομα τοῦ ἀστερισμοῦ στά λατινικά εἶναι Perseus, στή γενική Persei καί ἡ συντομογραφία εἶναι Per. Εἶναι σχετικά μικρός ἀστερισμός, 24ος στήν κατάταξη ὡς πρός τό ἐμβαδόν (1). Στόν Περσέα ἔχουν καταμετρηθεῖ 158 ἀστέρια μεγέθους μικρότερου ἀπό 6,5 (2). Τό φωτεινότερο αὐτῶν, ὁ α Persei, λέγεται καί Μιρφάκ, εἶναι κίτρινος ὑπεργίγαντας, φαινόμενου μεγέθους 1,8. Μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ β Persei, ὁ ὀνομαζόμενος Ἀλγκόλ. Τό ὄνομα αὐτό ἔχει ἀραβική προέλευση καί σημαίνει “ὁ δαίμονας”. Τό ἄστρο αὐτό στήν πραγματικότητα εἶναι διπλός ἀστέρας (3). Τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά αὐτοῦ τοῦ διπλοῦ ἀστέρα εἶναι ὅτι τά δύο ἄστρα βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους και ὅτι τό ἐπίπεδο τῆς περιστροφῆς τους ταιριάζει μέ τήν γραμμή παρατήρησης ἀπό τήν Γῆ. Ἔτσι κάποιες φορές τό ἕνα ἄστρο περνᾷ μπροστά ἀπό τό ἄλλο, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀλλάζει πολύ ἡ φωτεινότητα. Αὐτή ἡ ἔκλειψη μεταξύ τῶν δύο ἄστρων τοῦ ζεύγους ἔδωσε τό ὄνομα “ἐκλειπτικό διπλό ἄστρο” στό εἶδος αὐτό τῶν διπλῶν ἄστρων. Το εὗρος μεταβολῆς τῆς φωτεινότητας εἶναι ἀπό 2,2 μέχρι 3,5 καί συμβαίνει κάθε δύο ἡμέρες καί 21 ὧρες. Αὐτήν τήν ἰδιαίτερη συμπεριφορά θά παρατήρησαν Ἄραβες ἀστρονόμοι καί τοῦ ἔδωσαν τό ὄνομα “δαίμονας”. Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικό τοῦ Περσέα εἶναι οἱ Περσεῖδες, ἡ πλέον ἐντυπωσιακή βροχή μετεωριτῶν κάθε ἔτους, πού φθάνουν στόν καταιγιστικό ρυθμό τῶν 60 μετεωριτῶν ἀνά ὥρα κατά τίς 12 μέ 13 Αὐγούστου.

 

Ὁ Περσεύς προσωποποιήθηκε ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὡς ὁ ἥρωας πού ἔσωσε τήν Ἀνδρομέδα. Παριστάνεται ὡς νέος, φορῶντας τά ταλάρια (τά φτερωτά σανδάλια), νά κρατᾷ στό ἀριστερό του χέρι τό Γοργόνειον, τήν κεφαλή τῆς Μέδουσας, καί στό δεξί τήν Ἅρπην, δῶρο τοῦ Ἑρμῆ. Ὁ Ἄρατος περιγράφει τόν Περσέα νά «σηκώνει σκόνη στόν οὐρανό», ἴσως ἀπό τό γεγονός ὅτι τά πόδια του ἐμφανίζονται νά ἀκουμποῦν πάνω στόν Γαλαξία, καθώς τρέχει νά σώσει τήν Ἀνδρομέδα.

 

Ὁ Περσέας μεγάλωσε στή Σέριφο καί ἔγινε ἕνα δυνατό παλικάρι. Ὁ Πολυδέκτης ἀπό καιρό ἤθελε γιά γυναῖκα του τήν Δανάη, μητέρα τοῦ Περσέα. Στήν ἀρχή εἶχε τήν ἀντίρρηση τῆς ἴδιας καί τοῦ ἀδελφοῦ του. Τώρα ὅμως εἶχε ἕνα βασικό ἐμπόδιο: τόν γιό της, τόν Περσέα. Θέλοντας νά ξεφορτωθεῖ τόν Περσέα τοῦ τάζει τήν παροχή μέσου πρός τήν πατρίδα του τό Ἄργος, ὑπό τήν προϋπόθεση νά κάνει ἕναν ἆθλο, νά κόψει καί νά φέρει τό κεφάλι τῆς Μέδουσας. Μία ἄλλη ἐκδοχή τοῦ μύθου εἶναι πώς ὁ Πολυδέκτης ἀνακηρύσσει τόν γάμο του μέ τήν Ἱπποδάμεια καί ζητᾷ ἀπό κάθε κάτοικο τοῦ νησιοῦ γιά γαμήλιο δώρο ἕνα ἄλογο. Ὁ Περσέας, ψαράς στό ἐπάγγελμα, δέν εἶχε ἄλογα. Μπροστά στό ὑπεροπτικό ὕφος τοῦ βασιλιᾶ ξεστομίζει πώς δέν θά τοῦ φέρει ἄλογο ἀλλά τό κεφάλι τῆς Μέδουσας. Ὁ Πολυδεύκης δέχεται αὐτήν τή δέσμευση καί ἀποφασίζει νά κρατήσει στό παλάτι τή Δανάη ἕως ὅτου ὁ Περσέας ἐκπληρώσει τήν ὑποχρέωσή του.

 

Ὁ Περσέας κατάφερε νά σκοτώσει τή Μέδουσα καί στόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς, περνῶντας ἀπό τήν Αἰθιοπία, σώζει τήν Ἀνδρομέδα, παίρνοντάς την μαζί του στή Σέριφο. Ἐκεῖ ἀπέκτησε μαζί της ἑπτά παιδιά: τόν Πέρση, τόν Ἀλκαῖο, τόν Σθένελο, τόν Ἔλειο, τόν Μήστορα, τόν Ἠλεκτρύωνα καί μία κόρη, τή Γοργοφόνη.

 

Ὅταν ὁ Περσέας πέθανε, οἱ θεοί δέν τόν ἔστειλαν στόν Ἅδη, ἀλλά στά ἄστρα. Μαζί του καταστέρισαν τήν Ἀνδρομέδα καί τούς γονεῖς της Κηφέα καί Κασσιόπη. Ἔτσι δημιουργήθηκαν οἱ ἀστερισμοί τοῦ Περσέα, τῆς Ἀνδρομέδας, τῆς Κασσιόπης καί τοῦ Κηφέα, ἀποτυπώνοντας τήν ἱστορία τους στόν οὐράνιο θόλο.

 

Αὐτά γιά τόν Περσέα. Τήν ἑπόμενη Δευτέρα θά δοῦμε τόν πατέρα του, τόν Κηφέα.

 

(1) Ἔκταση ἀστερισμῶν καί κατάταξη. Οἱ ἐκτάσεις τῶν ἀστερισμῶν μετρῶνται μέ βάση τά ὅριά τους, ὅπως καταρτίστηκαν ἀπό τόν Ἑζέν Ντελπόρτ τό 1930 ἐκ μέρους τῆς Διεθνοῦς Ἀστρονομικῆς Ἑταιρίας καί δημοσιεύτηκαν στό Délimitation scientifique des constellations (Τύπος Πανεπιστημίου Κέμπριτζ). Μετρῶνται σέ τετραγωνικές μοῖρες.

 

(2) Τό φαινόμενο μέγεθος εἶναι μία μέτρηση τῆς φαινόμενης λαμπρότητας ἑνός οὐρανίου σώματος, (ἄστρου, πλανήτη κλπ) ὅπως φαίνεται ἀπό ἕναν παρατηρητή στή Γῆ. Ὅσο λαμπρότερο φαίνεται ἕνα σῶμα, τόσο μικρότερη εἶναι ἡ ἀριθμητική τιμή τοῦ φαινομένου μεγέθους. Πρῶτος τό καθιέρωσε ὁ Ἵππαρχος, ὁ ὁποῖος κατέταξε ὅλους τούς ὁρατούς ἀστέρες σέ 6 μεγέθη. 1ου μεγέθους εἶναι οἱ λαμπρότεροι καί 6ου οἱ ἀμυδρότεροι. Τά πολύ φωτεινά οὐράνια σώματα ἀπέκτησαν ἀρνητικούς ἀριθμούς φαινόμενου μεγέθους (μέ τή λογική ὅτι οἱ ἀρνητικοί ἀριθμοί εἶναι μικρότεροι ἀπό τούς θετικούς). Ἡ Ἀφροδίτη ἔχει –4.4, ἡ Πανσέληνος –12.5 καί ὁ Ἥλιος ἔχει –26.7.

 

(3) Οἱ διπλοί ἀστέρες ἤ γενικά ἕνα πολλαπλό ἀστρικό σύστημα, εἶναι ἀστέρες οἱ ὁποῖοι λόγῳ τῆς βαρύτητάς τους, περιστρέφονται γύρω ἀπό ἕνα κοινό κέντρο μάζας. Ὁ μεγαλύτερος ἀστέρας ὀνομάζεται πρωτεύων ἤ κύριος ἐνῷ ὁ ἄλλος, συνήθως μικρότερος, ὀνομάζεται συνοδός ἤ δευτερεύων ἀστέρας. Περισσότεροι ἀπό τούς μισούς ἀστέρες εἶναι μέλη διπλῶν ἤ πολλαπλῶν συστημάτων.

 

Ακολουθεί έκθεση εικόνων:

 

26034478_1736792189679026_1511717917_n.jpg

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Εγκαίνια έκθεσης Μιχάλη Αρφαρά στη Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδείου Μελάθρου
Ευχές από τη Δημοτική Κίνηση “Κοζάνη – Τόπος να ζεις”
O πολύτιμος χρόνος των ώριμων ανθρώπων

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.