Βιβλίο

Περί ενιαίας τιμής των βιβλίων, του Γεροτάσου

Πολλή συζήτηση γίνεται τόν τελευταῖο καιρό γιά τήν ἑνιαία τιμή βιβλίου καί τό πῶς ἡ κατάργησή της ἤ ἡ διατήρησή της (ἀναλόγως σέ ποιά πλευρά βρίσκεστε) θά βοηθήσει στή διατήρηση τῶν τιμῶν σέ χαμηλά ἐπίπεδα.

Ἐγώ, ὡς λοξίας τῶν ἐκδόσεων (βλέπε ἐδῶ καί ἐδῶ) κάθισα καί σύγκρινα τιμές, ποιότητες (χαρτιοῦ πρωτίστως, ἀλλά καί ἔκδοσης συνολικά), ποσότητες (ἀριθμός σελίδων) σε διάφορους ἐκδοτικούς οἴκους παίρνοντας κάποια ἀπό τά βιβλία πού ἀγόρασα πρόσφατα.

Θα σᾶς ζαλίσω λίγο με ἀριθμούς, ἀλλά βοηθοῦν στή σύγκριση, εἰδικά ὅταν πρόκειται γιά ἀλλαγή ἐκδότη τοῦ ἴδιου συγγραφέα.

Τό βιβλίο τοῦ Χαρούκι Μουρακάμι (πού πεισματικά ἀρνοῦνται νά τοῦ δώσουν τό Νόμπελ λογοτεχνίας) «Νότια τῶν συνόρων, δυτικά τοῦ ἥλιου» κυκλοφόρησε τό 2010 ἀπό τήν Ὠκεανίδα. Ἔχει 300 σελίδες καλοῦ χαρτιοῦ καί ἡ τιμή του εἶναι 14€. Τοῦ ἰδίου τό «Μικρές ὧρες» κυκλοφόρησε τό 2013 ἀπό τον Ψυχογιό. Ἔχει 240 σελίδες μέτριου χαρτιοῦ και ἡ τιμή του εἶναι 14,4€. Τό βιβλίο τοῦ Philip Kerr «Μοιραία Πράγα» κυκλοφόρησε τό 2013 ἀπό τόν Κέδρο. Ἐκτείνεται σέ 504 σελίδες χάλια χαρτιοῦ καί τιμᾶται 16,6€. Ἀντίθετα, τό βιβλίο τοῦ Τζών Μπάνβιλ «Ἡ τριλογία τῶν ἐπαναστάσεων» πάλι ἀπό τόν Κέδρο κυκλοφόρησε τό 2008 σέ πολύ καλό χαρτί καί γιά τίς 670 σελίδες του πλήρωσα 26€. Τό βιβλίο τοῦ Arne Dahl «Misterioso» κυκλοφόρησε τό 2008 ἀπό τό Μεταίχμιο σέ χάλια χαρτί, ἔχει 496 σελίδες καί κοστίζει μόλις 11€. Τό βιβλίο τοῦ Ray Bradbury «πέθανε ὁ σκύλος, κατά τ’ ἄλλα ὅλα καλά» κυκλοφόρησε τό 2010 ἀπό τήν Ἄγρα. 350 σελίδες πολύ καλοῦ χαρτιοῦ γιά 19€. Τό βιβλίο τοῦ Ε. Γ. Οὐέλλς (ναί, μέ ἑλληνικά γράμματα τό ὄνομα) σέ μετάφρση Παπαδιαμάντη κυκλοφόρησε ἀπό τήν Κίχλη τό 2009 σέ ἐξαιρετικό χαρτί 120 γραμμαρίων καί κοστίζει 18€ γιά τίς 296 σελίδες.

Περνῶντας σέ βιβλία ἐκλαϊκευμένης ἐπιστήμης, τό βιβλίο τοῦ Μαγκέιζο «Ὀ ἄνθρωπος νετρίνο» κυκλοφόρησε ἀπό τόν Τραυλό τό 2010. Γιά 430 σελίδες πολύ καλοῦ χαρτιοῦ πλήρωσα 19€. Τό δίτομο ἔργο τοῦ Kip Thorne «Μαῦρες τρύπες καί στρεβλώσεις τοῦ χρόνου» κυκλοφόρησε τό 1999 ἀπό τό Κάτοπτρο. Κάθε τόμος ἔχει λίγο περισσότερες ἀπό 300 σελίδες, ἐξαιρετικό χαρτί, σκληρό ἐξώφυλλο καί κοστίζει λιγότερο ἀπό 25€. Τέλος, τό βιβλίο τοῦ Jim Al Khalili «Quantικά παράδο§α» κυκλοφόρησε τό 2005 ἀπό τόν Τραυλό σέ χαρτί πολυτελείας μέ σκληρό ἐξώφυλλο καί κουβερτούρα (δέν ἀναφέρομαι στό γλυκό). Αὐτό δικαιολογεῖ τά 33€ γιά 280 σελίδες.

Σᾶς μπέρδεψα; Ἄς τά βάλω σέ πίνακα, νά τά βλέπετε πιό εὔκολα

Συγγραφέας         Ἐκδότης      σελίδες        ποιότητα             τιμή      ἔτος
Μουρακάμι           Ὠκεανίδα     300              καλή                 14        2010
Μουρακάμι           Ψυχογιός     240              μέτρια                14,4     2013
Kerr                    Κέδρος        504              χάλια                 16,6     2013
Μπάνβιλ              Κέδρος         670          Πολύ καλή             26        2008
Dahl                   Μεταίχμιο      496             χάλια                 11        2008
Bradbury            Ἄγρα            350              ἐξαιρετική          19        2010
Οὐέλλς               Κίχλη            296             ἐξαιρετική          18         2009
Μαγκέιζο            Τραυλός       430              Πολύ καλή         19         2010
Thorne               Κάτοπτρο      312              ἐξαιρετική         24,8       1999
Khalili                Τραυλός        280             πολυτελείας       33          2008

Ἐκεῖνο πού μέ πρώτη ματιά καταλαβαίνει κανείς εἶναι πώς ἡ χάλια ποιότητα δέν σημαίνει κατ’ ἀνάγκην χαμηλή τιμή. Τό ἄλλο πού καταλαβαίνει εἶναι πώς τά βιβλία ἐκλαϊκευμένης ἐπιστήμης (ὅσο ἐκλαϊκευμένο μπορεῖ νά θεωρηθεῖ τό βιβλίο τοῦ Thorne, τό ὁποῖο ἀπαιτεῖ ἀρκετές γνώσεις φυσικῆς γιά νά διαβαστεῖ) εἶναι πάντα πολύ καλῆς ποιότητας (τοὐλάχιστον αυτά πού ἐκδίδουν οἱ κυρίαρχοι τοῦ χώρου, Κάτοπτρο καί Τραυλός) καί κοστίζουν, ἀναλογικά,φθηνότερα ἀπό τά λογοτεχνικά. Θά μποροῦσε κάποιος νά πεῖ πώς εἶναι θέμα δικαιωμάτων, ἀλλά γι’ αὐτό δέν ἔχω γνώμη.

Μιά ἄλλη παρατήρηση (ἡ ὁποία δέν βασίζεται μόνο στόν παραπάνω πίνακα) εἶναι ἡ διάρκεια τῆς ποιότητας πού χαρακτηρίζει κάποιους ἐκδότες. Σταῦρος Πετσόπουλος, γιά παράδειγμα. Σταθερά πολύ καλή ποιότητα σέ ὅλα τά βιβλία πού κυκλοφοροῦν ἀπό τήν Ἄγρα. Κι αὐτό μέ ἐλάχιστα μεγαλύτερο τίμημα. Ἄλλο παράδειγμα οἱ Μάμαλης (Κάτοπτρο) καί Τραυλός. Σταθερά ἀνοδική ἡ πορεία τους. Ἡ ποιότητα ἔχει σαφέστατα βελτιωθεῖ μέ τά χρόνια, τό ἴδιο καί ἡ συνεισφορά τους μέ πληθώρα ἐξαιρετικῶν βιβλίων. Αυτούς τούς συγκεκριμένους τούς θεωρῶ ἥρωες τῶν ἐκδόσεων. Ἐκδίδουν βιβλία τά ὁποῖα μπορεῖ νά ἀπευθύνονται σέ μικρό ἀναγνωστικό κοινό (πόσοι διάβασαν τό ἐμβατήριο τοῦ Ραντέτσκυ ἤ τίς μαῦρες τρύπες, ἤ τόν ἄνθρωπο νετρίνο;) ἀλλά ξεχωρίζουν γιά τήν ποιότητα τῆς ἔκδοσης καί γιά τιμές πού σέβονται τόν ἀναγνώστη. Κι ὅλα αὐτά σέ μιά ἐποχή πού ἡ καλλιέργεια τοῦ πνεύματος ἄν δέν εἶναι ἐξοβελιστέα, εἶναι «παλιομοδίτικη». Κι αὐτή ἡ σταθερότητά τους μέ κάνει νά ἀναρωτιέμαι: ἄραγε δέν μποροῦν καί οἱ ὑπόλοιποι νά βελτιώσουν λίγο τήν ποιότητα τῶν ἐκδόσεών τους μέ ἐλάχιστη αὔξηση τῆς τιμῆς; Τά βιβλία τῶν Kerr καί Dahl θά πουλούσαν λιγότερα ἀντίτυπα ἀπό τίς ἀρκετές χιλιάδες πού ἔχουν ἤδη πουλήσει ἄν κόστιζαν 0,50€ ἤ 1€ περισσότερο;

Δέν ξέρω τό εἶδος τῆς σχέσης πού ἔχουν οἱ ἄλλοι μέ τό διάβασμα καί μέ τό βιβλίο ὡς ἰδέα, ὡς ἔργο. Ἐγώ πάντως, μή κρύβοντας τήν ἰδιότητά μου ὡς λοξίας, μέ χαρά μου «κόβω» ἀπό ἀλλοῦ γιά νά πληρώσω λίγο πιό ἀκριβά μιά καλή ἔκδοση.


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Βιβλίο: Χριστίνα Φραγκεσκάκη “Στο Ηφαίστειο”, της Ελπινίκης Νικολουδάκη-Σουρή [Καθ.Παν/μίου Κρήτης]
Yoko Ogawa «Ὁ ἀγαπημένος μαθηματικός τύπος τοῦ καθηγητῆ», τοῦ Τάσου Γέροντα
Προς Λαέρτη και…φίλους, του Νίκου Βασιλειάδη
1 Comment
 • Χρήστος
  15 Μαρτίου 2014 at 01:51

  Γεροτάσο

  Εγώ λέω να καταργηθούν εντελώς οι τιμές. Τρία βιβλία έβγαλα στην Ελλάδα, όλα εξαντλήθηκαν και συνολικά πήρα 800 Ε για χρόνια δουλειάς.
  Τώρα θα τα ανεβάζω δωρεάν στο Ιντερνέτ, που δεν ήταν διαδεδομένο πριν 10 χρόνια.
  Η Ελένη Καζαντάκη το 1950 πούλαγε μπανάνες στο δρόμο στην Αντίπολη κι ας ήταν παγκόσμια γνωστός ο Νίκος.
  ΚΙ ο μακαρίτης ο Χάρης Σακελλαρίου μου έλεγε ότι από το 80 βιβλία που είχε εκδώσει έπαιρνε 400 ευρώ το μήνα — τα 300 από ένα λεξικό!

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.