Βιβλίο

Mark Alpert «Ἀφανισμός», τοῦ Τάσου Γέροντα

Spread the love

 

Τάσος Γέροντας  

 

 

 

 

 

 

8d7b9f31-c8e7-4a79-ae84-b413e0cfce4a.jpg

 

Mark Alpert «ἀφανισμός», ἐκδόσεις Τραυλός 2013. Μετάφραση Νάσος

 

Κυριαζόπουλος. 570 σελίδες.

 

Ἡ ὑπόθεση περιλαμβάνει (ἐκτός ἀπό τόν πρόλογο καί τόν ἐπίλογο) 81 κεφάλαια, μοιρασμένα σέ τρία μέρη, μέ τίτλους Σύλληψη,

 

Πολλαπλασιασμός, Ἀφανισμός.

 

Ἡ ἱστορία ξεκινᾶ μέ τήν ἐπίσκεψη στό ἐργαστήριο ἑνός πρώην πράκτορα τῆς Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ (NSA), ὁ ὁποῖος τώρα κατασκευάζει

προσθετικά ἀνθρώπινα μέλη, μέ προτίμηση στά ἄκρα. Μέχρι νά τελειώσει τό πρῶτο κεφάλαιο, τό «παιχνίδι» ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Ἐκεῖνο πού θά

ἀποκαλυφθεῖ στή συνέχεια εἶναι τό ἀπίστευτο εὖρος τοῦ παιχνιδιοῦ. Ἀκοῦστε κάποιους ἀπό τούς παῖκτες: NSA, Εἰδικές Δυνάμεις τῶν ΗΠΑ, μία

ἑταιρεία ἐμβιομηχανικῆς στίς ΗΠΑ, ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ (σιγά πού θά ἔλειπε!), ἡ κυβέρνηση τῆς Κίνας, μία κινεζική ἑταιρεία

ἐμβιομηχανικῆς.

 

Ὁ ἱδρυτής τῆς ἀμερικάνικης ἑταιρείας ἐμβιομηχανικῆς ἔχει ἀναπτύξει τήν κατασκευή προσθετικῶν μελῶν γιά ἀνάπηρους, ἀμφιβληστροειδῆ

ἐμφυτεύματα γιά τυφλούς καί ἐμφυτεύματα ἐγκεφάλου γιά τή θεραπεία τῆς νόσου τοῦ Πάρκινσον. Ἐμεῖς ὅμως παρακολουθοῦμε μιά ἐξόχως

ἐντυπωσιακή παρουσίαση νέων ὀφθαλμικῶν ἐμφυτευμάτων, τά ὁποῖα ἐπικοινωνοῦν ἄμεσα μέ τόν ἐγκέφαλο. Ἄμεσα καί ἀμφίδρομα.

Τοποθετώντας ἕνα τέτοιο ἐμφύτευμα σέ ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο, μποροῦμε νά διαβάσουμε τή μνήμη του, ἀκόμα καί χωρίς τή θέλησή του,

ἀκόμα κι αὐτά πού πιστεύει πώς ὁ ἴδιος ἔχει ξεχάσει.

 

Παρόμοια ἐμφυτεύματα χρησιμοποιεῖ μιά ὁμάδα κινέζων ἐπιστημόνων γιά λογαριασμό τῆς κυβέρνησής τους σέ λοβοτομημένους ἀνθρώπους.

 

Σέ μόνιμη νάρκωση, συνδεδεμένοι μεταξύ τους καί μέ ὀθόνες, παρακολουθοῦν καί ἐπεξεργάζονται εἰκόνες πολιτῶν τῆς Κίνας, ψάχνοντας

ἀνάμεσά τους πιθανούς τρομοκράτες. Ἡ λοβοτομή ἔγινε ὥστε νά μήν ἔχουν συνείδηση, μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἐγκέφαλοί τους νά δουλεύουν

ταχύτερα. Τά προβλήματα ξεκινοῦν ὅταν αὐτά τά «ἐνεργούμενα» ἀποκτοῦν συνείδηση! Τότε ξεκινοῦν μιά διπλή ἐκστρατεία: ἀφ’ ἑνός νά

μετατρέψουν σέ Ἐνεργούμενα ὅσο περισσότερους ἀπό τούς κυβερνῶντες τοῦ κόσμου μποροῦν, ἀφ’ ἑτέρου νά σκοτώσουν ὅλους τούς

ὑπόλοιπους. Ἡ «Ὑπέρτατη Ἁρμονία» ὅπως λέγεται τό δίκτυο τῶν Ἐνεργούμενων βασίζει τήν ἐπικοινωνία μεταξύ τους στό διαδίκτυο. Ἄρα

πρακτικά βρίσκονται ταὐτόχρονα παντοῦ καί εἶναι ἀνίκητοι: εἶναι ἀδύνατον νά σκοτωθοῦν ταὐτόχρονα ὅλα τά Ἐνεργούμενα. Ἡ λύση εἶναι

προφανής. Ὁ ἀγώνας τῶν ἀνθρώπων νά νικήσουν τήν Ὑπέρτατη Ἁρμονία συγκεντρώνει ἑτερόκλητους (καί κάποτε ἀντίπαλους) μαχητές

κάθε εἴδους. Ὁ ἀγώνας εἶναι σκληρός. Τά μέσα πού χρησιμοποιοῦν οἱ δύο ἀντίπαλοι τρομάζουν! Ἡ χρήση μυγῶν γιά drones ἔχει ἐφιαλτικά

ἀποτελέσματα.

 

Φυσικά στό τέλος νικοῦν οἱ ἄνθρωποι. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι καθόλου ἀνακουφιστικό. Τό ὅτι οἱ τεράστιες δυνατότητες τῆς τεχνολογίας

μποροῦν τό ἴδιο εὔκολα νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τό καλό καί γιά τό κακό σαφῶς μετριάζει τήν ἱκανοποίηση γιά τήν τεχνολογική πρόοδο τῆς

ἐποχῆς μας. Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἀνάγνωσης αὐτοῦ τοῦ καθηλωτικοῦ βιβλίου ἐνίσχυσε τήν ἄποψή μου πώς ἡ ἐπιστήμη καί ἡ τεχνολογία χωρίς

ἀνθρωπισμό ὄχι ἁπλῶς μπορεῖ νά γίνει, ἀλλά ὁπωσδήποτε θά γίνει ἀπάνθρωπη.

Ἀγοράστε το καί διαβάστε το. Μέσα ἀπό ἕνα συγκλονιστικό τεχνολογικό θρίλερ προκύπτει σοβαρός προβληματισμός γιά τό κακό πού κρύβει

μέσα του ὁ ἄνθρωπος.

 

* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του. 

 

iPorta.gr

 

 

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Χρήστος Σωτηρακόπουλος: βιβλιοπαρουσίαση στον ΙΑΝΟ “#FootballTalk. Κουβέντα με τους σταρ για μπάλα και… άλλα”
«Το δακτυλίδι της Θεάς». Κεφάλαιο 6ο: Ρουτίνα, του Νίκου Βασιλειάδη
Δῶρος Ἀντωνιάδης “Memento mori”, τοῦ Τάσου Γέροντα

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.