Βιβλίο

Κριστόφ Γκαλφάρ “Τό σύμπαν στά χέρια σας” τοῦ Τάσου Γέροντα

Gerotasos

Gerotasos

 

Τάσος Γέροντας 

 

 

 

 

 

 

 

as.jpg

 

 

 

Κριστόφ Γκαλφάρ, “Τό σύμπαν στά χέρια σας” ἀπό τίς έκδόσεις Καλέντης. 464 σελίδες, σέ μετάφραση τοῦ Μιχάλη Μακρόπουλου. Κυκλοφόρησε τό 2016.

 

Τό βιβλίο εἶναι ἕνα ταξίδι στό πολύ μεγάλο καί στό πολύ μικρό, ὅπως τά γνωρίζουμε σήμερα. Ὅταν λέω “πολύ μεγάλο” ἀναφέρομαι στό σύμπαν καί ὅταν λέω “πολύ μικρό” ἐννοῶ τή δομή τῆς ὕλης.

 

Ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ τή μέθοδο τοῦ νοητικοῦ ταξιδιοῦ, στο ὁποῖο δέν ὑπάρχουν περιορισμοί λόγῳ τῶν νόμων τῆς φυσικῆς. Ἡ μἐθοδος αὐτή εἶναι πολύ παραστατική. Τόσο πού δέν θέλεις νά ἀφήσεις τό βιβλίο ἀπό τά χέρια σου. Ἡ γραφή τοῦ Γκαλφάρ εἶναι πολύ ἀνάλαφρη. Σέ πολλές περιπτώσεις εἶναι ἀστεῖος (Ἡ περίφημη θεία ἀπό τήν Αὐστραλία καί τά δῶρα της). Ἐνίοτε ἐμφανίζεται δραματικός, λόγου χάριν ὅταν ἀναφέρεται στό ἀναμενόμενο τέλος τῆς Γῆς. Ἀλλά καί οἱ περιγραφές καί οἱ ἐξηγήσεις τῶν φυσικῶν φαινομένων καί ἐννοιῶν εἶναι τόσο ἁπλουστευμένες, τόσο κατανοητές, πού μαγεύουν τόν ἀναγνώστη. Δικαίως ὁ συγγραφέας ἔχει βραβευτεῖ γιά τήν ἱκανότητά του αὐτή.

 

Τό ταξίδι ξεκινάει ἀπό μία παραλία στή Γῆ. Ἀφοῦ μᾶς περιγράψει τό ἡλιακό μας σύστημα καί τό (ζοφερό) μέλλον του, συνεχίζει νά μᾶς ταξιδεύει σέ γειτονικούς ἀστέρες, μέσα στόν γαλαξία μας. Μετά μᾶς πηγαίνει σέ γειτονικούς γαλαξίες, μέχρι πού φτάνει στίς ἐσχατιές τοῦ Σύμπαντος. Στή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ ἐξηγεῖ τούς νόμους τῆς φυσικῆς ἀπό τόν Νεύτωνα μέχρι τίς δύο θεωρίες τῆς σχετικότητας τοῦ Ἀινστάιν, ὥστε νά φτάσει στήν ἀρχή τῆς δημιουργίας.
Παράλληλα μέ τό ταξίδι μακρυά, μᾶς ἀναπτύσσει καί τίς ἰδιαιτερότητες τοῦ πολύ γρήγορα: διαστολή τοῦ μήκους καί συστολή τοῦ χρόνου. Γιά μιά ἀκόμη φορά ἡ παρουσίαση εἶναι πολύ κατανοητή καί πολύ εὐχάριστη.

 

Μετά τό ταξίδι στό πολύ μεγάλο (καί πολύ γρήγορα), ἀρχίζει ἡ κατάδυση στό πολύ μικρό, στά στοιχειώδη σωματίδια τῆς ὕλης. Ξεκινᾶ μέ τό ἄτομο τοῦ ὑδρογόνου. Πολύ λεπτομερής ἀλλά καθόλου κουραστική ἡ παρουσίαση τῶν στοιβάδων τῶν ἠλεκτρονίων, καθώς καί τῆς δομῆς τοῦ πυρήνα. Τά κουάρκ, ἡ ἰσχυρή καί ἡ ἀσθενής δύναμη παρουσιάζονται μέ τόν ἴδιο ἁπλό καί κατανοητό τρόπο. Ἐδῶ νά σημειώσω τήν σαγηνευτική (ὅσο αὐτό εἶναι δυνατό) ἐξήγηση τῆς κβαντικῆς φυσικῆς.

Ἀφοῦ ἔχει ἀναπτύξει ὅ,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα γιά τήν βαρύτητα καί τήν κβαντική, ἀρχίζει νά παρουσιάζει τά προβλήματα κάθε θεωρίας, ἀλλά καί τήν ἀνάγκη καί τήν δυσκολία νά ἑνωθοῦν αὐτές οἱ δύο θεωρίες.

Σκοτεινή ὕλη, σκοτεινή ἐνέργεια, παράλληλα σύμπαντα: ὅλα προκύπτουν τόσο ἀβίαστα, παρουσιάζονται τόσο ἀναλυτικά, παρότι εἶναι πέρα ἀπό τήν κοινή λογική. Βρῆκα ἐξαιρετικά κατατοπιστική τήν παρουσίαση ὅσων γνωρίζουμε μέχρι τώρα γιά τίς μαῦρες τρύπες. Εἰδικά τό ταξίδι μέσα σέ μια μαύρη τρύπα περιγράφεται συγκλονιστικά!

 

Στό τέλος τοῦ βιβλίου ὁ συγγραφέας παρουσιάζει ὅσα δέν γνωρίζουμε, ὅλες τίς ἀπορίες πού πρέπει νά ἀπαντηθοῦν, ὅλα τά κενά κάθε θεωρίας. Κι ἐνῶ τό βιβλίο ξεκίνησε “ἀπαισιόδοξα”, μέ τό τέλος τοῦ ἥλιου, ἄρα καί τῆς Γῆς, τό κλείσιμό του εἶναι αἰσιόδοξο. Ὁ ἐπίλογος τοῦ βιβλίου εἶναι τό καλύτερο μήνυμα πού ἔχω διαβάσει γιά τό μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐπειδή ἀκριβῶς μιλᾶ γιά τό μέλλον καί ὄχι γιά τό τέλος, τό βέβαιο τέλος.

 

Μέτριας πρός ἄσχημης ποιότητας τό χαρτί. Ὄχι πάντα πολύ καλή ἡ ἀπόδοση τῆς μετάφρασης στά ἑλληνικά. Τρία σημεῖα μέ λάθη ἔχω σημειώσει:

α. Σελίδα 65: μπερδεύει τά ἑκατομμύρια μέ τά δισεκατομμύρια. Τό σωστό εἶναι δισεκατομμύρια.

β. Σελίδα 265: γράφει τό ἐντελῶς κακόηχο “κοιτάγατε” ἀντί τοῦ “κοιτούσατε”.

γ. Σελίδα 395: γράφει “όμως” ἀντί τοῦ σωστοῦ “όπως”.

Ἐπίσης ἐμένα προσωπικά μέ ἐνοχλεῖ ἡ χρήση τῆς ὀνομαστικῆς “ὁ Νεύτωνας”. Προτιμῶ “ὁ Νεύτων”.

 

Στά πολύ καλά τοῦ βιβλίου εἶναι πώς ἔχει ἐνημέρωση μέχρι τά μέσα τοῦ 2016.

 

Λίγα λόγια γιά τόν συγγραφέα. Ὁ Κριστόφ Γκαλφάρ γεννήθηκε τό 1976 στή Γαλλία. Σπούδασε ἐφαρμοσμένα μαθηματικά καί θεωρητική φυσική. Πῆρε τό διδακτορικό του στό Κέιμπριτζ μέ ἐποπτεύοντα καθηγητή τόν διάσημο ἀστροφυσικό Στίβεν Χόκινγκ

 

Ἀντιγράφω (στό πολυτονικό) δύο ἀπό τά πολλά εὐχάριστα τμήματα τοῦ βιβλίου.

 

Τό “ἀπίστευτη, τρομερή, συγκλονιστική, ἀπείρως καυτή, πελώρια, πανταχοῦ παρούσα, παγκόσμια ἀνάφλεξη” ἴσως δίνει καλύτερα μιά ἰδέα γιά τό τί συνέβη τότε, ἀλλά τό “Θερμή Μεγάλη Ἔκρηξη” εἶναι ἐπίσης ἀρκετά ἀποτελεσματικό καί πιό ταπεινό.

 

Τήν ἑπόμενη φορά πού θά ἀγκαλιάσετε κάποια ἤ κάποιον, φανταστεῖτε εἰκονικά μαργαριτάρια φωτός νά δημιουργοῦνται καί νά κινοῦνται ξέφρενα καθώς πλησιάζετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, προτοῦ τά ἠλεκτρόνια ὑπακούσουν στήν ἀρχή τοῦ Pauli καί ἀποφασίσουν ὁτι, ὄχι, δέν μπορεῖτε νά πλησιάσετε ἄλλο. Δέν εἶμαι σίγουρος ἄν θά ἔπρεπε νά κάνετε κουβέντα γι’ αὐτό τό ἐκπληκτικό γεγονός στό πρῶτο σας ραντεβοῦ κι ἔτσι ἀφήνω τήν ἀπόφαση πάνω σας.

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Gerotasos
«Ἡ λογοτεχνία τῆς Χημείας» [τοῦ Ἀναστασίου Βάρβογλη], τοῦ Τάσου Γέροντα
13414753665_eba9bf75b7_c.jpg
Έκρηξη για 5 ημέρες στο μυαλό από την ανάγνωση ενός βιβλίου
Διαβάζοντας: “Πρωσικό Μπλέ”, Philip Kerr, του Άγγελου Κουτσούκη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.