Βιβλίο

Confiteor τοῦ Ζάουμε Καμπρέ, τοῦ Τάσου Γέροντα

Gerotasos

Gerotasos

 

Τάσος Γέροντας    

 

 

 

 

 

confiteor.jpg

 

 

Confiteor: στά λατινικά σημαίνει ὁμολογῶ, ἐξομολογοῦμαι τίς ἁμαρτίες μου. Ὁ συγγραφέας Ζάουμε Καμπρέ ζήτησε αὐτός νά εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου του στήν ἑλληνική μετάφραση.

 

Ἡ ἱστορία διαδραματίζεται σέ πολλά ἐπίπεδα χρόνου. Παρακολουθοῦμε τῖς ἱστορίες ἀτόμων ἤ οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες φαίνονται ἀσύνδετες μεταξύ τους. Ὅσο προχωρᾷ ἡ ἱστορία, ἀρχίζουν νά διαφαίνονται οἱ σύνδεσμοι. Κι ἐνῷ ἡ ἀρχική ἐντύπωση εἶναι πώς πρωταγωνιστής εἶναι ὁ Ἀντριά Ἀρντέβολ, τελικά ὁ σύνδεσμος ὅλων, ὁ βασικός πρωταγωνιστής εἶναι ἕνα σπάνιο βιολί.

 

Ἕνας ξυλοκόπος διωγμένος ἀπό τό χωριό του στή βόρεια Ἰταλία, ἕνας μοναχός, κάποιοι ἀξιωματικοί τῶν Ναζί, καθώς καί διάφοροι ἄλλοι ἐμφανίζονται μέ ἀσυνήθιστο τρόπο. Εἶναι καί ὁ τρόπος ἀφήγησης τοῦ συγγραφέα πρωτόγνωρος. Στή μέση μιᾶς πρότασης ἀλλάζει τόπο καί χρόνο τῆς ἀφήγησης καί μᾶς μεταφέρει ἐκεῖ πού διαδραματίζεται ἡ ἐπεξήγηση τῆς ἀρχικῆς σκηνῆς. Τόσο αὐτά τά ἅλματα, ὅσο καί τά πολλά καί φαινομενικά ἀσύνδετα μεταξύ τους πρόσωπα ἀπαιτοῦν πολύ προσεκτική ἀνάγνωση. Ἡ παράθεση λέξεων καί φράσεων ἀπό πολλές γλῶσσες ὑποχρεώνει τόν ἀναγνώστη νά ἀνατρέχει συχνά στό παράρτημα ὅπου ἑρμηνεύονται. Κυριαρχοῦν τά λατινικά, ἀλλά ὑπάρχουν καί ἰταλικά, γαλλικά, γερμανικά, ἱσπανικά, καταλανικά, οὐγγρικά, ὁλλανδικά, γαλικιανά, ὀξιτανικά, ρουμανικά, σέρβικα, λιθουανικά, ἀραμαϊκά, ἑβραϊκά, ἰνδιάνικα τῆς Βόρειας Ἀμερικῆς.

 

Παρότι ἡ ἱστορία, ἤ μᾶλλον οἱ ἱστορίες ἔχουν πολύ ἐνδιαφέρον καί ἡ πλοκή κερδίζει τήν προσοχή, τό οὐσιαστικό μέρος τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ ἐντρύφηση στόν ἄνθρωπο. Αὐτό πού πρῶτο διαφαίνεται εἶναι πώς τό καλό σπανίζει καί τό κακό κυριαρχεῖ παντοῦ, ἀκόμα καί στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης. Τό μόνο πού ἀλλάζει εἶναι ἡ μορφή του. Ἡ Ἱερά Ἐξέταση καί τό Ὁλοκαύτωμα τῶν ἐβραίων κυριαρχοῦν. Ἴσως τελικά τό βιβλίο νά εἶναι καί μία μελέτη τοῦ κακοῦ πού ἐνυπάρχει στόν ἄνθρωπο. Ἀλλά καί ὁ τρόπος πού παρουσιάζονται οἱ ἥρωες, ἀποκαλύπτονται οἱ χαρακτῆρες, τά πάθη, οἱ ἀδυναμίες ἤ οἱ εὐαισθησίες τους εἶναι μερικές φορές συγκλονιστικός.

 

Ἡ φθορά ἑνός σπουδαίου, ἑνός μοναδικοῦ μυαλοῦ ἀπό τή νόσο τοῦ Ἀλτσχάιμερ καθηλώνει. Πολύ περισσότερο ἐπειδή οἱ περιγραφές γίνονται ἀπό τόν ἴδιο τόν ἀσθενή, ὁ ὁποῖος, ὡς ἰδιαίτερα καλλιεργημένος, χρησιμοποιεῖ πολύ παραστατικές ἐκφράσεις. Σκεφθεῖτε τό βάσανο ἑνός ἀνθρώπου πού καταλαβαίνει 15 γλῶσσες (μεταξύ τῶν ὁποίων ἀραμαϊκά, ρώσικα, ἑβραϊκά) νά μήν θυμᾶται τί διάβασε ἕνα λεπτό πρίν!

 

Στό μεγαλύτερο μέρος τοῦ βιβλίου παρακολουθοῦμε τόν Ἀντριά Ἀρντέβολ νά μεγαλώνει σέ μία ἰδιαίτερη οἰκογένεια, μέ ἕναν πατέρα μανιώδη συλλέκτη σπάνιων ἀντικειμένων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἕνα περίφημο βιολί καί μία μητέρα μονίμως ἀπόμακρη καί ἐνίοτε σκληρή. Ἡ πορεία τοῦ Ἀντριά στή μόρφωση καί τήν ἀκαδημαϊκή καθιέρωση, ἀλλά καί στίς ἀσυνήθιστες σχέσεις του (φιλικές καί ἐρωτικές) διακόπτεται ἀπό τίς ἱστορίες ἀσχετων φαινομενικά ἀνθρώπων, μέχρι πού τελικά θά μάθουμε πῶς δένουν ὅλα αὐτά μεταξύ τους.

 

Θά χαρακτήριζα τό βιβλίο φλύαρο. Θά μποροῦσε ὁ συγγραφέας νά περάσει τό ἴδιο μήνυμα, τήν ἴδια ἔνταση μέ λιγότερες σελίδες. Φλύαρο, ἀλλά ὄχι κουραστικό.

 

Τό βιβλίο ἐκδόθηκε ἀπό τίς ἐκδόσεις Πόλις. Ἤδη ἔχει σαρώσει στίς πωλήσεις σέ πολύ μικρό διάστημα. 736 σελίδες σέ πολύ καλό χαρτί, ἐξαιρετική μετάφραση τοῦ Εὐρυβιάδη Σοφοῦ ἀπό τά καταλανικά, πολύ προσεγμένη ἔκδοση συνολικά. Μόνο δύο ἥσσονος σημασίας σχόλια ἔχω καί ἀφοροῦν τήν ἀπόδοση στά ἑλληνικά. Μέσα στό κείμενο ἀναφέρεται στά ἱσπανικά καί στό παράρτημα μεταφράζεται στά ἑλληνικά τό “ὁ συνταγματάρχης δέν ἔχει κανέναν νά τοῦ γράψει” χωρίς νά ἀναφέρεται ὁ συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Τό δεύτερο σχόλιο ἀφορᾶ τή γραφή τοῦ ὀνόματος Εψτέιν. Μετά ἀπό πάρα πολλές σελίδες συνειδητοποίησα πώς πρόκειται γιά τό γνωστό στην Ἐλλάδα Επστάιν (Epstein).

 

* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.  

The article expresses the views of the author

 iPorta.gr

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Mark Alpert «Ἀφανισμός», τοῦ Τάσου Γέροντα
Διήγημα: «…μια μπουκίτσα λουκούμι περγαμόντο…»-Ψήγματα ευτυχίας με κουκούτσια από καρπούζι (κεφάλαιο 3ο), του Νίκου Βασιλειάδη
Διαβάζοντας: “Χαμένα χρώματα: Κόκκινο”-Κώστας Χαρίτος, του Άγγελου Κουτσούκη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.