Ανοιχτή πόρτα

Bova Marina, τοῦ Τάσου Γέροντα

Gerotasos

Gerotasos

 

Τάσος Γέροντας 

 

 

 

 

 

 

ge.jpggero.jpgger.jpg

 

Ἦταν ἕνα ταξίδι στήν Κάτω Ἰταλία, στά χωριά τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας πού μᾶς ἔφερε σέ κάποιο χωριό. Σταματήσαμε νά ξαποστάσουμε ὅταν διαπίστωσα πώς οἱ πινακίδες μέ τά ὀνόματα τῶν ὁδῶν ἦταν δίγλωσσες. Καί ἰταλικά καί ἑλληνικά! Ρώτησα τόν ἀρχηγό τῆς ἐκδρομῆς. Μοῦ εἶπε πώς βρισκόμαστε στήν Bova Marina, ὅπου εἶναι πολύ ἔντονη ἡ χρήση τῶν γκρεκάνικων.

 

Τά γκρεκάνικα εἶναι ἀρχαιοελληνική διάλεκτος, ποτισμένη μέ πολλά ἰταλικά στοιχεῖα. Τή διάλεκτο μιλοῦν οἱ κάτοικοι στίς Γρεκάνικες κοινότητες στή νότια ἄκρη τῆς Καλαβρίας καί στήν περιοχή Σαλέντο τῆς Ἀπουλίας, κοντά στήν πόλη Λέτσε. Στό Σαλέντο βρίσκονται ἐννέα μικρές πόλεις στην περιοχή Greca Salentina (Καλημέρα, Μαρτάνο, Καστρινιάνο ντε Γκρέτσι, Κοριλιάνο ντ’ Οτράντο, Μαλπινιάνο, Σολέτο, Στερνάτια, Ζολίνο, Μαρτινιάνο), μέ συνολικό πληθυσμό 40.000 ἀτόμων. Στήν Καλαβρία βρίσκονται ἐννέα χωριά στήν περιοχή Μπόβα, ἀλλά ο γρεκάνικος πληθυσμός ἐκεῖ εἶναι σημαντικά μικρότερος. Μετά ἀπό μία περίοδο, κατά τήν ὁποία ἡ διάλεκτος ἀπειλήθηκε μέ ἐξαφάνιση, ἔχει ἀναζωπυρωθεῖ τό ἐνδιαφέρον τῶν νέων νά τήν μιλήσουν καί νά τήν κρατήσουν ζωντανή.

 

Ἡ Μπόβα Μαρίνα βρίσκεται στό κέντρο τῆς περιφέρειας Μποβεζία. Εἶναι σχετικά νέα πόλη, ἀνακηρύχθηκε αὐτόνομος δῆμος τό 1908. Πρίν ἀπό τήν ημερομηνία αὐτή, ἡ ἱστορία τῆς Μπόβα Μαρίνα μπερδεύεται μέ αὐτήν τῆς Μπόβα.

 

Ἡ Μπόβα ἱδρύθηκε κάπου στόν τέταρτο αἰῶνα μ.Χ. ἀπό πρόσφυγες τῶν παραλίων τῆς Καλαβρίας, στήν προσπάθειά τους νά ξεφύγουν ἀπό τίς ἐπιδρομές βανδάλων τοῦ Γιζέριχου. Στόν μεσαίωνα στήν Μποβεζία ἔφθασαν καί ἄλλοι ἕλληνες ἀπό τήν γενέθλια γῆ. Ἡ παρουσία τους ἐκεῖ ἐνίσχυσε τήν ἀρχαία ἑλληνική διάλεκτο πού μιλοῦσαν ἤδη, τά γκρεκάνικα.

 

Στά μέσα περίπου τοῦ 16ου αἰώνα οἱ συχνές ἐπιδρομές τουρκικῶν καραβιῶν ἀνάγκασε τού ςκατοίκους νά κατασκευάσουν πύργους φρούρησης, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων σώζεται μέχρι σήμερα. Ὅταν πέρασε αὐτός ὁ κίνδυνος, οἱ κάτοικοι ξαναγύρισαν στήν παραλιακή περιοχή.

 

Ἡ αὔξηση τῶν θαλασσίων συναλλαγῶν ἀπό τά λιμάνια τῆς περιοχῆς ἔδωσε πρόσθετη ὤθηση στήν ἀνάπτυξη τῆς περιοχῆς. Τό 1840 ὁ Μονσινιόρ Βιτσέντζο Ροτσολίνο, ἐπίσκοπος τῆς Μπόβα, κατασκευάζει τό ἐπισκοπικό ἐκπαιδευτήριο τῆς περιοχῆς καί ὁ Μονσινιόρ Νταλμάτζιο Ντ΄ Ἀντρέα ἐπιτυγχάνει νά κατασκευαστεῖ ἕνας σιδηροδρομικός σταθμός. Τό 1870 ἀγοράζει ἀπό τό κράτος μιά λωρίδα γῆς, τήν ὁποία προσφέρει δωρεάν γιά τήν διαμόρφωση τοῦ νέου χωριοῦ. Τήν ἴδια χρονιά ἀρχίζει καί ἡ ἀνέγερση τῆς ἐνοριακῆς ἐκκλησίας.

 

Τό ἔτος αὐτό σήμανε τήν αὔξηση του πληθυσμοῦ τῆς Μπόβα Μαρίνα. Σύμφωνα μέ τελευταῖα στοιχεῖα, ὁ πληθυσμός ξεπερνᾶ τούς 4.000 κατοίκους.

 

Σήμερα ἡ κύρια πηγή εἰσοδήματος τῶν κατοίκων της εἶναι ὁ τριτογενής τομέας καί ἰδιαίτερα ὁ τουρισμός. Στήν Μπόβα Μαρίνα εἶναι ἡ ἕδρα τοῦ IRSSEC (Ἀνώτατο Περιφερειακό Ἰνστιτοῦτο Ἑλληνόφωνων Σπουδῶν τῆς Καλαβρίας), τό ὁποῖο ἐγκαινιάστηκε στίς 15 Μαϊου 1993. Τήν πρόσοψή του βλέπετε στή φωτογραφία.

 

* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.  

The article expresses the views of the author

iPorta.gr


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Γράμμα του Πιοζ Νάμε στην Γκρέτα Τούνμπεργκ, του Κωστή Α.Μακρή
Έλεγχος α-λα-καρτ, του Γιώργου Αρκουλή
Μεταξύ, του Νίκου Βασιλειάδη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.