Βιβλίο

«Ἀποκάλυψη», τοῦ Τάσου Γέροντα

Κυριάκος Ἀθανασιάδης, Βαγγέλης Γιαννίσης, Χίλντα Παπαδημητρίου, Δημήτρης Σῖμος «Ἀποκάλυψη», Ἐκδόσεις Παπαδόπουλος, Νοέμβριος 2018, 344 σελίδες. Τέσσερις συγγραφεῖς ἀστυνομικῆς λογοτεχνίας ἕνωσαν…

READ MORE
1 2 3 37