Πόρτα στη Φωτογραφία

Γεροτάσος: Συρακοῦσες

Spread the love

Οἱ Συρακοῦσες εἶναι πόλη τῆς Σικελίας, στό νοτιοδυτικό ἄκρο τοὐ νησιοῦ. Ἀριθμεῖ περίπου 125.000 κατοίκους. Ἡ ἱστορία τῆς πόλης πηγαίνει πίσω 2700 χρόνια.Ἱδρύθηκε το 733 π.Χ. ἀπό Κορίνθιους. Ἦταν ἡ σημαντικότερη πόλη τῆς Μεγάλης Ἑλλάδας. Στόν Πελοποννησιακό πόλεμο (Σικελική ἐκστρατεία 415-413 π.Χ.) δέχτηκαν καί ἀπέκρουσαν τήν ἐπίθεση τῶν Ἀθηναίων. Στή συνέχεια ἐξελίχθηκαν ὡς μία ἀπό τίς ἀκμαιότερες, πλουσιότερες και δυνατότερες ἑλληνικές πόλεις τῆς Σικελίας μέχρι τήν ὑποδούλωσή της στούς Ρωμαίους τό 212 π.Χ. Ὁ Κικέρων τήν ἀποκάλεσε «Ὡραιοτάτην καί καταστόλιστον πόλιν».

Τά ἐντυπωσιακά ἐρείπια τοῦ κέντρου τῆς ἀρχαίας πόλης ἀποτελοῦν μνημεῖο παγκόσμιας πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ. Μεταξύ τῶν μνημίων τῆς πόλης εἶναι τό ἀρχαῖο θέατρο. Εἶναι τό μεγαλύτερο πού χτίστηκε ποτέ ἀπό τούς ἀρχαίους Ἕλληνες.


Ἔχει 67 σειρές, οἱ ὁποίες χωρίζονται σέ ἐννέα τμήματα μέσῳ ὀκτώ διαδρόμων. Κοντά στό θέατρο ὑπάρχουν λατομεῖα, τά ὁποῖα χρησίμευαν καί ὡς φυλακές. Τό πιό γνωστό ἀπό αὐτά εἶναι τό ἐπονομαζόμενο “τό αὐτί τοῦ Διονυσίου”. Ὁ λόγος εἶναι προφανής, βλέποντας τή φωτογραφία.

Ἡ τελευταία φωτογραφία εἶναι ἀπό τή νυχτερινή ζωή τῆς πόλης στήν πλατεία τοῦ Ἀρχιμήδη. Μήν ξεχνᾶτε πώς ὁ Ἀρχιμήδης εἶναι τό λαμπρότερο τέκνο τῆς πόλης σέ ὅλη τήν ἱστορία της.

 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Clothes pin, της Ιωάννας Γκόγκου
Καλλιτεχνήματα της Ελένης, του Γεροτάσου
Παναγιά Φανερωμένη Ιξιάς Ρόδου: “Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του Οίκου Σου”

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.