Βιβλίο

Βιβλίο:”Ἀποχαιρετισμός στόν Ἀφέντη”, του Γεροτάσου

Spread the love
Ὑπάρχει ἕνα διήγημα ἐπιστημονικῆς φαντασίας πού διαβάζω καί ξαναδιαβάζω. Κάθε φορά μοῦ ἀφήνει διαφορετική ἐντύπωση. Κάθε φορά σκέφτομαι διαφορετική ἑρμηνεία. Πρόκειται γιά τό “Ἀποχαιρετισμός στόν Ἀφέντη” τοῦ Harry Bates, πού κυκλοφόρησε στίς ΗΠΑ τό 1940. Στήν Ἑλλάδα περιελήφθη στόν πρῶτο τόμο της συλλογῆς “Ἀνθολογία Ἐπιστημονικῆς Φαντασίας” τῶν ἐκδόσεων Ἑξάντας, σέ μετάφραση τῆς Τζένης Μαστοράκη. Ἐξ ὅσων γνωρίζω, τό βιβλίο αὐτό δέν κυκλοφορεῖ πλέον. Παρακάτω σᾶς δίνω σύνδεσμο τοποθεσίας πού μπορεῖτε ἐλεύθερα νά κατεβάσετε τό ἔργο στά ἀγγλικά. Μέ λίγη ἀναζήτηση μπορεῖτε νά τό βρεῖτε καί στά ἑλληνικά. Στή μορφή πού τό ἔχω καταλαμβάνει λίγο περισσότερες ἀπό 60 σελίδες μεγέθους Α5.

Ἡ ἱστορία ἔχει ἐν ὀλίγοις ὡς ἑξῆς: Ἕνα διαστημόπλοιο έμφανίζεται ἀπό τό πουθενά δίπλα στό Σμισθόνιο Ἰνστιτοῦτο στήν πρωτεύουσα τῶν ΗΠΑ Οὐάσινγκτον. Ὁ ἀφηγητής εἶναι ἕνας δημοσιογράφος μέ πολλές τεχνικές γνώσεις. Ἀπό τό σκάφος ἀποβιβάζονται δύο μορφές: μία ἀνθρώπινη καί ἕνα μεταλλικό ρομπότ μέ μορφή ἀνθρώπινη. Οι περιγραφές τοῦ ἀνθρώπου ἐντυπωσιάζουν: “θεός στήν ὄψη”, “ἡ ἔκφραση στό πρόσωπό του, πού ἀκτινοβολοῦσε καλοσύνη, σοφία, κι ἀτόφια εὐγένεια”, “ἔμοιαζε μέ ἀγαθό θεό”. Μετά τόν χαιρετισμό εἰρήνης τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ καί πρίν προλάβουν νά τόν ὑποδεχτοῦν φιλικά οἱ γήινοι, ἕνας πυροβολισμός ρίχνει τόν ἄνθρωπο νεκρό. Ἦταν κάποιος ἀνισόρροπος, πού φώναζε πώς ἦρθε ὁ σατανᾶς στή Γῆ. Ἀπό τή στιγμή τοῦ πυροβολισμού καί τοῦ θανάτου, τό ρομπότ παρέμεινε ἀκινητο. Οἱ γήινοι δοκίμασαν κάθε γνωστή μέθοδο γιά νά μετακινήσουν, νά άνοίξουν, νά ἀναλύσουν τό ρομπότ, ἀλλά μάταια. Ὁ δημοσιογράφος συγκρίνοντας τίς διάφορες φωτογραφίες πού εἶχε βγάλει στίς πολλές μέρες πού ἀκολούθησαν, διαπίστωσε πώς τό ρομπότ εἶχε ἐλάχιστα μετακινηθεῖ. Ἀποφάσισε νά τό παρακολουθήσει μέρα καί νύχτα. Διαπίστωσε πώς ὄντως τό ρομπότ τή νύχτα πού δέν τό ἔβλεπε κανείς προσπαθοῦσε νά ξαναζωντανέψει τόν σκοτωμένο ἄνθρωπο. 
Δέν θέλω νά μπῶ σέ περισσότερες λεπτομέρειες. Ἁπλῶς θά σᾶς πῶ πώς στό τέλος τό ρομπότ ἔφυγε μέ τό σκάφος καί τό πτῶμα, ἀφοῦ ἐπῆλθε συνεννόηση τοῦ δημοσιογράφου μέ τήν γήινη ἐξουσία. Τό συγκλονιστικό τῆς ἱστορίας εἶναι ἡ τελευταία πρόταση τοῦ διηγήματος. Μήν περιμένετε νά σᾶς τήν ἀποκαλύψω! Πιστέψτε με, ἀξίζει νά τό ψάξετε καί νά τό διαβάσετε. Καί μετά, ἐλᾶτε ἐδῶ καί πεῖτε μου, τί πιστεύετε πώς ἤθελε νά μᾶς πεῖ ὁ συγγραφέας; Ποιό μήνυμα γιά τό ἀνθρώπινο γένος κρύβεται; Ποιούς γήινους μύθους θέλει νά καταρρίψει;

SHARE
RELATED POSTS
Gerotasos
“Γιά τήν ἀγάπη τῆς φυσικῆς” τῶν Walter Lewin καί Warren Goldstein, τοῦ Τάσου Γέροντα
Βιβλία όπως Bookia.gr: άνθρωποι με αγάπη για τα βιβλία απαντούν σε 14 ερωτήσεις
Η συγγραφέας Τίτσα Πιπίνου και “ο Ιππότης με το τριαντάφυλλο”, της Τζίνας Δαβιλά

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.