Βιβλίο

Τὰ ἀχνὰ ὅρια φυσικῆς, φιλοσοφίας καὶ ποίησης, του Γεροτάσου

Spread the love


1. Ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἀγάπη ἤ τὸ μῖσος, νοιώθουμε τὴν ὀμορφιὰ ὅταν μᾶς κατακλύζει ἡ ἄφατη αἴσθησή της, ὅμως δὲν εἶναι καθόλου ἁπλὸ νὰ τὴν περιγράψουμε μὲ λέξεις.

2. Ἄν ἡ γυναῖκα καὶ ὁ ἄντρας εἶχαν μόνο 1% περισσότερα ἠλεκτρόνια ἀπ’ ὅτι πρωτόνια στὸ σῶμα τους, τότε ἡ ἠλεκτρικὴ δύναμη μὲ τὴν ὁποία θὰ ἀπωθοῦσε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον θὰ μποροῦσε νὰ σηκώσει ὁλόκληρη τὴ Γῆ.

3. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ τύχη νὰ εἶναι ἡ μόνη ὑπεύθυνη γι’ αὐτὴν τὴν ἀδιάκοπη πορεία πρὸς τὴν πολυπλοκότητα;

4. Ἕνα σύνολο γενικὰ ἀποδεκτῶν ἰδιοτήτων χαρακτηρίζουν τοὺς φυσικοὺς νόμους. Οἱ ἰδιότητες αὐτὲς θυμίζουν περιέργως τὶς ἰδιότητες ποὺ ἀποδίδονται στὸν Θεὸ.

5. Ἡ ἐκπληκτικὴ ἐπιτυχία τῶν μαθηματικῶν στὴν περιγραφὴ τῆς πραγματικότητας ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα μυστήρια ποὺ ὑπάρχουν…Γιατὶ ἀφηρημένες ἔννοιες, ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὸ μυαλὸ τῶν μαθηματικῶν καὶ ποὺ, γενικὰ, δὲν μᾶς χρησιμεύουν καθόλου στὴν καθημερινὴ μας ζωὴ, προσαρμόζονται τόσο καλὰ στὰ φυσικὰ φαινόμενα;

6. Ἡ μὴ κανονικότητα ἀποτελεῖ θεμελειῶδες στοιχεῖο τῆς ζωῆς, ἀφοῦ ἕλκει τὴν τάξη μέσα σὲ ἕναν ὠκεανὸ ἀταξίας.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ βιετναμέζου Τρίν Ξουάν Τουάν (Trinh Xuan Thuan) μὲ τίτλο “Χάος καὶ ἁρμονία” ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 2004 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Τραυλὸς. Εἶναι ἕνα ἀπολαυστικὸ στὴν ἀνάγνωση βιβλίο, σὲ πολὺ προσεγμένη ἔκδοση, μὲ καλῆς ποιότητας χαρτὶ, παντελὴ ἀπουσία τυπογραφικῶν λαθῶν καὶ πολὺ φροντισμένη ἐμφάνιση. Ἕνα βιβλίο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ διδάσκεται στὶς τελευταῖες τάξεις τοῦ λυκείου καὶ θὰ εἶχε ἐξασφαλισμένη τὴν προσοχὴ καὶ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν μαθητῶν.

SHARE
RELATED POSTS
1457726_10152810934554777_4121206991025007005_n.jpg
“15 Βγαίνουν με κόκκινο”, του Άρη Μαραγκόπουλου
Αθήνα: Μάρω Κερασιώτη, “Τρεις μέρες μετά” – πρόσκληση σε βιβλιοπαρουσίαση
Βιβλιοπαρουσίαση για το σωστό και το λάθος. Θα πας;

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.