Πόρτα στη Φωτογραφία

Γεροτάσος: “Ἅγιον Ὄρος”

Spread the love
Αὐτό τό γαλάζιο πού φαίνεται κάτω στήν πρώτη φωτογραφία εἶναι ἡ θάλασσα. Τό κυκλωμένο μέ μαῦρο στήν κορυφή, εἶναι τό μέρος πού ἔπρεπε νά ἀνεβοῦμε. Ἰούνιο μῆνα, μέ τόν ἥλιο νά μᾶς καίει.

 ***

Κι ὅμως, ἀνεβήκαμε. Καί ἄξιζε τόν κόπο. Ὄχι μόνο γιά τή θέα

***

Πρόκειται γιά μιά φτωχική καλύβη στήν Σκήτη τῆς Ἁγίας Ἄννας. Κατά σύμπτωση, τήν ἑπόμενη μέρα πανηγύριζε καί εἶχε ἑτοιμασίες. Φιλοξενούμενοι καί μερικοί περαστικοί βοηθήσαμε τούς μοναχούς καί κουβαλήσαμε περίπου 15 ἁγιορείτικα τραπέζια καί τούς ἀντίστοιχους πάγκους καί τά στήσαμε ὅπου μᾶς ἔδειξαν. Ὅταν τελειώσαμε καί πρίν ἔρθει ἡ ὥρα γιά τό δεῖπνο, βγήκαμε ἔξω ἱκανοποιημένοι ἀπό τό ἀποτέλεσμα. Ἀντικρίσαμε τήν ἀνταμοιβή μας.

(αποκλειστικές φωτογραφίες του Αγίου Όρου στην “Πόρτα” από τον συνεργάτη μας)

***


Γεροτάσος

SHARE
RELATED POSTS
Δονκιχωτισμός, του Γεροτάσου
12274687_1780391875521526_2519508705200421105_n.jpg
“Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο”
Gerotasos
Κόντεψε ὁ Ἄρης, τοῦ Τάσου Γέροντα

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.