Πόρτα στη Φωτογραφία

Γεροτάσος: συναυλία των Calexico

 
Ὅταν βρίσκονται καί οἱ τρεῖς γυναῖκες μου μαζί μου στό αὐτοκίνητο, εἶναι πολύ λίγα τά σιντιά πού συμφωνοῦμε νά ἀκούσουμε. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι μιά ἐπιλογή πού ἔκανα ἀπό τραγούδια τῶν Calexico. Γι’ αὐτούς θά σᾶς μιλήσω σήμερα.
Οἱ Calexico σχηματίστηκαν το 1994 ἀπό τούς Joey Burns καί John Convertino, οἱ ὁποῖοι ἤδη γνωρίζονταν ἀπό τούς Giant Sand. Τό πρῶτο ὄνομα τοῦ συγκροτήματος ἦταν Spoke καί ἔτσι ὀνόμασαν τόν πρῶτο τους δίσκο τό 1996. Τήν ἑπόμενη χρονιά ἄλλαξαν δισκογραφική ἑταιρεία και ὄνομα, ὅπότε ἀπέκτησαν τό σημερινό τους. Τό 1998 κυκλοφόρησε ὁ δεύτερος δίσκος τους The black light, στόν ὁποῖο περιλαμβάνεται τό πολύ γνωστό στήν Ἑλλάδα Stray. Ἀπό τότε κυκλοφοροῦν δίσκους κάθε δύο μέ τρία χρόνια. Ὁ ἦχος τους ὀνομάζεται Americana καί εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπό τήν παραδοσιακή μουσική τῶν mariachi καί τήν ἀμερικάνικη κάντρυ τοῦ νότου. Χαρακτηρίζεται ἀπό πολλά ἔγχορδα (διαφόρων εἰδῶν κιθάρες, βιολιά) και πνευστά.

Ἔρχονται τακτικά στήν Ἑλλάδα. Τούς εἶδα γιά πρώτη φορά τό 2005 στή Θεσσαλονίκη. Βρεθήκαμε στην ἴδια πόλη, τήν Ἀθήνα, τό 2007, ἀλλά προτίμησα τόν Elvis Costello πού ἔπαιζε τήν ἴδια μέρα. Αὐτό δεν στάθηκε ἐμπόδιο στό νά ἀποκτήσω αὐτόγραφο ἀπό τόν Burns καί τόν Niehaus πού παίζει steel guitar. 

Τόν Δεκέμβρη πού μᾶς πέρασε ἦρθαν πάλι στή Θεσσαλονίκη. Μάζεψα τις γυναῖκες μου καί πήγαμε. Περάσαμε ἕνα ἀπολαυστικό δίωρο. Ἄκουσα τά ἀγαπημένα μου Frontera, Crystal frontier ἀλλά καί τό ἀτμοσφαιρικό Fortune teller ἀπό τον τελευταῖο τους δίσκο Algiers. Στή φωτογραφία ὁ Joey Burns.

  
 
 
 


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Yousef: όταν η μοίρα σε μουτζώνει, του Μανώλη Δημελλά
002
Θύμησες παλιές, του Τάσου Γέροντα (Γεροτάσου)
Γεροτάσος: οι Flogging Molly

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.