ΕΥ ΖΗΝ

Η μετά Γεννήσεως του Θεανθρώπου Χριστού Σύναξη της Θεοτόκου και η φυγή στην Αίγυπτο – 26.12 τιμάται από την Ορθοδοξία

Ἥκοντα πρὸς σέ, τὸν πάλαι πλήξαντά σε, Αἴγυπτε φρίττε, καὶ Θεὸν τοῦτον φρόνει. Όταν οι μάγοι προσκύνησαν το Χριστό, αναχώρησαν…

READ MORE