Βιβλίο

Τεῦκρος Μιχαηλίδης, Τάσος Μπούντης «Μιλῶντας στήν Ἀθηνᾶ γιά τό χάος καί τήν πολυπλοκότητα», τοῦ Τάσου Γέροντα

Τεῦκρος Μιχαηλίδης, Τάσος Μπούντης «Μιλῶντας στήν Ἀθηνᾶ γιά τό χάος καί τήν πολυπλοκότητα», ἐκδόσεις Πατάκη, 2017, 180 σελίδες, σχετικά μεγάλο μέγεθος γραμματοσειρᾶς, πολύ ἐξυπηρετικό γιά τούς πρεσβύωπες.

 

Μιά ἔφηβη κοπέλα, ἡ Ἀθηνᾶ, ἐξ αἰτίας μιᾶς ἀτυχοῦς μεταβολῆς τοῦ καιροῦ, περνᾷ λίγη ὥρα μέ τόν γείτονά της, τόν κύριο Ἀρχιμήδη, συνταξιοῦχο μαθηματικό. Αὐτή ἡ πρώτη συνάντηση καί ἡ αἰτία της γίνονται ἀφορμή γιά τόν κύριο Ἀρχιμήδη νά ἐξηγήσει στήν ἰδιαιτέρως φιλομαθή γειτόνισσά του τή θεωρία τοῦ χάους, τήν ἱστορία της, τίς ἀρχές της καί τίς ἐφαρμογές της.

Εἶναι ἐντυπωσιακός ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο οἱ δύο συγγραφεῖς βαθμιαῖα μᾶς ἀναπτύσσουν τή θεωρία τοῦ χάους. Μέ ἁπλά παραδείγματα καί ἐλάχιστα μαθηματικά, τά ὁποῖα παρουσιάζονται ἕτοιμα ἤ ἐπεξηγοῦνται ἐπιτόπου, ἐξηγοῦν τήν πρόοδο τῆς θεωρίας, τίς πολλές ἐφαρμογές της. Πίνακες, σχήματα, διαγράμματα βοηθοῦν τόν συνταξιοῦχο κύριο Ἀρχιμήδη νά ἐξηγήσει σέ μιά μαθήτρια ἔννοιες πού φαντάζουν ἀκατανόητες.

Οἱ συγγραφεῖς ἔχουν προσδώσει στόν κύριο Ἀρχιμήδη ὅλα ἐκεῖνα τά χαρακτηριστικά πού διακρίνουν τόν ἐμπνευσμένο δάσκαλο: ὑπομονή, καλή διάθεση, ἀγάπη πρός τό ἀντικείμενο, ἀγάπη στή διδασκαλία καί, πάνω ἀπ’ ὅλα, ἀγάπη γιά τόν μαθητή.

Παρότι εἶναι συνταξιοῦχος, κατέχει πολύ καλά ή χρήση τοῦ ὑπολογιστῆ καί αὐτό τόν βοηθᾷ νά δείχνει στήν ἐνθουσιώδη ἄτυπη μαθήτριά του κάποια ὄμορφα σχήματα πού δημιουργοῦνται ἐφαρμόζοντας τή θεωρία τῆς αὐτοοργάνωσης. Τόν βοηθᾷ ἀκόμη στήν ταχύτατη ἐκτέλεση κάποιων ὑπολογισμῶν, τῶν ὁποίων τό ἀποτέλεσμα καί ἐνθουσιάζει τήν Ἀθηνᾶ ἀλλά καί καταδεικνύει ὅσα διδάσκει.

Ὁ κύριος Ἀρχιμήδης χρησιμοποιεῖ πολλές ἑτερόκλητες πηγές: τό βιβλίο τοῦ Ἰουλίου Βέρν «ἀπό τή Γῆ στή Σελήνη», τήν ταινία «Στάρ Τρέκ ΙΙ», χάρτες, τά κλασικά φύλλα φτέρης, καί ὅλα αὐτά μέ ἐπιτυχία γιά νά δείξει στήν φιλομαθή γειτόνισσα τή σοβαρότητα καί τή βαρύτητα τῆς θεωρίας πού μέ ὑπομονή τῆς παρουσιάζει. Ἀκόμα κι ὅταν ἡ ἀφήγηση πλησιάζει περίπλοκες ἔννοιες, ὅπως ἐκείνη τοῦ «παράξενου ἑλκυστῆ», ὁ τρόπος πού διατυπώνονται οἱ ἀπορίες τῆς Ἀθηνᾶς καί ἡ ἱκανότητα τοῦ κυρίου Ἀρχιμήδη νά τίς λύνει μέ κατανοητό τρόπο διαφωτίζουν τήν μαθήτρια καί τόν ἀναγνώστη.

Θά γινόταν πολύ πιό ἐντυπωσιακή ἡ παρουσίαση τῆς θεωρίας ἄν τά πολλά σχήματα πού ὑπάρχουν στό βιβλίο ἧσαν ἔγχρωμα. Ἀντιλαμβάνομαι πώς ἔτσι θά ἀνέβαινε τό κόστος τοῦ βιβλίου, ἄλλωστε εὔκολα μπορεῖ ὁποιοσδήποτε νά τά βρεῖ στό διαδίκτυο. Ὅμως πιστεύω πώς τό χρῶμα θά βοηθοῦσε πολύ παραστατικά τήν πληρέστερη ἀπεικόνιση.

Θέλω νά παραθέσω ἕνα μικρό άπόσπασμα.

Κάποια στιγμή λέει ὁ καθηγητής στήν Ἀθηνᾶ: «Καταλαβαίνεις λοιπόν ὅτι αὐτή ἡ πολυπλοκότητα – πού φτιάξαμε καί ὁλόκληρο κλάδο τῶν μαθηματικῶν γιά νά τή μελετήσουμε- δέν εἶναι μιά τυχαία παραξενιά τῆς φύσης, εἶναι προϋπόθεση τῆς ζωῆς». Τό παράδειγμα πού ἐπιλέγει ὁ κύριος Ἀρχιμήδης γιά νά ἐνισχύσει τό ἐπιχείρημά του προέρχεται ἀπό τή διαδικασία μέ τήν ὁποία οἱ ζωντανοί ὀργανισμοί τροφοδοτοῦν τό σῶμα τους μέ ζωογόνες οὐσίες : «Ὅσο πιό πολύπλοκη εἶναι ἡ δομή τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος ἑνός ζωντανοῦ ὀργανισμού, τόσο καλύτερα μπορεῖ νά διακινεῖ μέσα του τά ἀναγκαῖα γιά τή ζωή θρεπτικά συστατικά».

Συνοψίζοντας, εἶναι ἕνα μικρό βιβλίο, σέ γενικές γραμμές ἀπολαυστικό στήν ἀνάγνωση, κατανοητό σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου, πλήρως κατατοπιστικό γιά τή θεωρία τοῦ χάους. Σέ ὅλα αὐτά ὀφείλω νά προσθέσω τήν πολύ καλή ἔκδοση, τήν ἐξαιρετική ἐπιμέλεια καί τήν πολύ καλή τιμή.

Ἀγοράστε το ὁπωσδήποτε! Θά θέλετε νά τό διαβάσετε περισσότερες ἀπό μία φορές. Καί πάντα μέ τήν ἴδια ἀπόλαυση!

Τάσος Γέροντας

Gerotasos


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Διαβάσαμε: “Εκ Πειραιώς” του Διονύση Χαριτόπουλου- εκδόσεις ΤΟΠΟΣ
Βιβλίο-Θησαυρός, του Γιώργου Σαράφογλου, by George Sarafoglou
Πάνος Μπιτσαξής: “Όταν το μέλλον… έπαιζε κρυφτό”- Όλη η εκδήλωση σε video από τον Ιανό στις 9.12.2019

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.