ΕΥ ΖΗΝ Πρόσωπα - Αφιερώματα

Σάν σήμερα, 27 Μαρτίου, τοῦ Τάσου Γέροντα

1845 – Γεννήθηκε ὁ Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν, Γερμανός φυσικός. Τό 1895 ἀνακάλυψε τίς ἀκτίνες Χ (ἤ ἀκτίνες Ρέντγκεν, ὅπως λέγονται πρός τιμήν του). Ἀπέδειξε ὅτι οἱ ἀκτίνες Χ διαδίδονται σέ εὐθεία γραμμή καί δέν εἶναι δυνατόν νά διαθλαστοῦν ἤ νά ἀνακλαστοῦν καί ὅτι δέν ἐπηρεάζονται ἀπό τά ἠλεκτρικά καί μαγνητικά πεδία. Ἔκανε ἐπίσης μελέτες σχετικές μέ τήν ἐλαστικότητα τῶν σωμάτων, τήν εἰδική θερμότητα τῶν ἀερίων, τή θερμική ἀγωγιμότητα τῶν κρυστάλλων, τήν ἀπορρόφηση τῶν θερμικῶν ἀκτίνων ἀπό τά ἀέρια κλπ. Τό 1901 τιμήθηκε μέ τό βραβεῖο Νόμπελ Φυσικῆς. Πέθανε στίς 10 Φεβρουαρίου 1923. 

2010 – Πέθανε ὁ Καῖσαρ Ἀλεξόπουλος, Ἕλληνας ἀκαδημαϊκός καί καθηγητής φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Εἶχε διαπρέψει καί στόν ἀθλητισμό, καθώς ἦταν ἀπό τούς πρώτους χιονοδρόμους στήν Ἑλλάδα. Σπούδασε στό πολυτεχνεῖο τῆς Ζυρίχης ἀρχικά μηχανολόγος μηχανικός καί μετά φυσικός. Τὸ 1939, σὲ ἡλικία 30 ἐτῶν, ἐξελέγη Τακτικὸς Καθηγητὴς Φυσικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὅπου δίδαξε σὲ χιλιάδες φοιτητὲς πολλῶν Σχολῶν γιὰ 35 συναπτὰ ἔτη ἕως τὸ 1974. Τὸ τετράτομο ἔργο του «Φυσική» καλύπτει ὅλους τοὺς ἐπιμέρους τομεῖς τῆς Γενικῆς Φυσικῆς καὶ ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία. Διάσημος καί γιά τή συμμετοχή του στήν ὁμάδα ΒΑΝ γιά τήν πρόβλεψη τῶν σεισμῶν. (Γεν. 10/11/1909)

 
SHARE
RELATED POSTS
Γιώργος Σαράφογλου
Will Smith to the rescue…, του Γιώργου Σαράφογλου
Ο κύκλος της ζωής και του θανάτου από τον Σπύρο Ντασιώτη, της Ματίνας Ράπτη-Μιληλή
Στράους ερχόμαστε!, του Γιώργου Αρκουλή

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.