Ανοιχτή πόρτα Πρόσωπα - Αφιερώματα

Σάν σήμερα τό 2010: Καῖσαρ Ἀλεξόπουλος, τοῦ Τάσου Γέροντα

Τάσος Γέροντας

Gerotasos

 

Ὁ Καῖσαρ Ἀλεξόπουλος γεννήθηκε στήν Πάτρα στίς 10 Νοεμβρίου 1909. Εκεῖ τελείωσε καί τό Α΄ Γυμνάσιο Πατρῶν.
Ἀπὸ τὸ 1926 ἕως τὸ 1932 φοίτησε στὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Ζυρίχης ἀπ᾿ ὅπου ἔλαβε Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικοῦ τὸ 1930 καὶ Δίπλωμα Φυσικοῦ τὸ 1932. Ἐργάστηκε ὡς ἑρευνητής στὸ ἐργαστήριο Φυσικῆς στὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Ζυρίχης, κοντὰ στὸν καθηγητὴ P. Scherrer (Βραβεῖο Νόμπελ Φυσικῆς) καὶ ἀνακηρύχθηκε Διδάκτωρ τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν τὸ 1935. Τότε ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα.

Ἕναν χρόνο ἀργότερα ἐξελέγη ὑφηγητὴς καὶ ἐργάστηκε ἐρευνητικῶς στὸ Ἐργαστήριο Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὸ 1939, σὲ ἡλικία 30 ἐτῶν, ἐξελέγη Τακτικὸς Καθηγητὴς Φυσικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, ὅπου δίδαξε σὲ χιλιάδες φοιτητὲς πολλῶν Σχολῶν γιὰ 35 συναπτὰ ἔτη ἕως τὸ 1974. Στὸ διάστημα αὐτό διετέλεσε ἐπίσης Διευθυντὴς τοῦ Ἐργαστηρίου Φυσικῆς, τὸ ὁποῖο ὑπηρέτησε μὲ συνέπεια καὶ ἐξύψωσε ἐπιστημονικῶς, συνέβαλε δὲ στὴν ἀνάδειξη μεγάλου ἀριθμοῦ διακεκριμένων ἐπιστημόνων στὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἐκπαίδευση.

Τὴν περίοδο 1970-1972 διετέλεσε Πρύτανης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μὲ τὴν ἰδιαιτέρως τολμηρὴ καὶ συμβολικὴ πράξη του νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ Πρύτανης τὸ 1972, ἀντιδρῶντας στὶς ἐπεμβάσεις τοῦ τότε δικτατορικοῦ καθεστῶτος στὰ Πανεπιστήμια, κέρδισε τὸν σεβασμὸ ὅλων τῶν συναδέλφων του καὶ τῆς κοινωνίας.

Τὸ 1963 ἐξελέγη τακτικὸ μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τῆς ὁποίας διετέλεσε Πρόεδρος κατὰ τὸ ἔτος 1979.

Κατὰ τὴν μακρόχρονη σταδιοδρομία του ἐργάστηκε στὴν Πυρηνικὴ Φυσικὴ καὶ στὴν Φυσικὴ Στερεᾶς Καταστάσεως, δημοσιεύοντας περισσότερες ἀπὸ 100 ἐργασίες σὲ ἔγκυρα διεθνῆ ἐπιστημονικὰ περιοδικά. Συνέγραψε σειρὰ διδακτικῶν βιβλίων Φυσικῆς γιὰ ὅλες τὶς ἐκπαιδευτικὲς βαθμίδες. Τὸ πεντάτομο ἔργο του «Φυσική» καλύπτει ὅλους τοὺς ἐπιμέρους τομεῖς τῆς Γενικῆς Φυσικῆς καὶ ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς στὴν ἑλληνικὴ βιβλιογραφία.

Συνεργάστηκε μέ τούς καθηγητές τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Παναγιώτη Βαρῶτσο καί Κωνσταντίνο Νομικό στήν πειραματική ἑρευνητική μέθοδο γιά τήν πρόγνωση σεισμῶν, ἡ ὁποία βασίζεται κυρίως στήν ἀνίχνευση τῶν σεισμικῶν ἠλεκτρικῶν σημάτων καί ὀνομάστηκε ἀπό τά ἀρχικά τῶν ἐπιθέτων τους ΒΑΝ.

Ὁ Καῖσαρ Ἀλεξόπουλος ἦταν ἀπό τούς πρώτους χιονοδρόμους στήν Ἑλλάδα μέ πολλές ἐπιτυχίες καί μετάλλια καί ἦταν πολλές φορές πανελληνιονίκης. Ἦταν ἀθλητής τοῦ Ε.Ο.Σ. Πατρῶν καί μετά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τοῦ Ε.Ο.Σ. Ἀθηνῶν.

Ἐπίσης εἶχε λάβει μέρος καί σέ μία ἀπό τίς πρῶτες ἐκδόσεις τοῦ Ράλυ Ἀκρόπολις.

Στόν Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο κατατάχθηκε στή Μοίρα Αὐτοκινήτων στήν Πάτρα ἀλλά ἐπειδή ἦταν χιονοδρόμος ἐντάχθηκε στό Τάγμα Χιονοδρόμων καί ἀπό ἐκεῖ μετατέθηκε στό ἐργοστάσιο λαμπτήρων στά Μεσόγεια.

Ὁ Καῖσαρ Ἀλεξόπουλος ἀπεβίωσε πλήρης ἡμερῶν, σὲ ἡλικία 101 ἐτῶν. Τήν ἡμέρα ἐκείνη τό ἡμερολόγιο ἔγραφε 27 Μαρτίου 2010.


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
«…Republic»! Is it? – Είναι;, του Γιώργου Σαράφογλου
Αγρίμι, της Ελένης Χατζηπέτρου
14632536_10153966077892844_1753843094_o.jpg
Η 1η Μαΐου και το σήμερα, του Φώτη Χατζηδιάκου [Δήμαρχος Ρόδου]

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.