ΕΥ ΖΗΝ Πρόσωπα-Αφιερώματα

Σάν σήμερα τό 1856, τοῦ Τάσου Γέροντα

 

 

Σάν σήμερα τό 1856 πέθανε ὁ Ἀμεντέο Ἀβογκάντρο (Amedeo Avogadro). Γεννημένος τό 1776, ἀρχικά σπούδασε νομικά, στή συνέχεια ὅμως ἀσχολήθηκε μέ τή μελέτη τῆς φυσικῆς καί τῶν μαθηματικῶν. Ἄνθρωπος μέ ἐξαιρετική ἐπιστημονική διαίσθηση, ὁ Ἀβογκάντρο θεωρεῖται ἱδρυτής τῆς ἀτομικῆς καί τῆς μοριακῆς θεωρίας, ἡ ὁποία ἕως σήμερα στηρίζεται στίς ἀρχές τίς ὁποῖες διατύπωσε. Τό σημαντικότερο καί γνωστότερο ἔργο του δημοσιεύτηκε τό 1811 μέ τόν τίτλο « Ὑπόμνημα περί προσδιορισμοῦ τῶν σχετικῶν μαζῶν τῶν στοιχειωδῶν μορίων τῶν σωμάτων καί περί τῶν ἀναλογιῶν ὑπό τίς ὁποῖες αὐτά ὑπεισέρχονται στόν σχηματισμό τῶν ἑνώσεων» . Στήν ἐργασία του αὐτή ἀναπτύσσεται ἡ ἰδέα πού ὁδήγησε στή γνωστή ἀρχή τοῦ Ἀβογκάντρο, σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ἴσοι ὄγκοι ἀερίων, κάτω ἀπό τίς ἴδιες συνθῆκες πίεσης καί θερμοκρασίας, περιέχουν τόν ἴδιο ἀριθμό μορίων».

Ἀριθμός Ἀβογκάντρο λέγεται ὁ ἀριθμός τῶν μορίων πού περιέχονται στό ἕνα γραμμομόριο (mole) ὁποιουδήποτε χημικοῦ στοιχείου ἀλλά καί ὁποιασδήποτε χημικῆς ἕνωσης. Εἶναι ἴσος μέ 6,02477×10^23 μόρια σέ κάθε mοl .

Τάσος Γέροντας

Gerotasos

SHARE
RELATED POSTS
08e0d05aa09bf69712a91ea14dd5b0ef_XL.jpg
Ώρα για μεγάλες πράξεις: βοηθήστε αθόρυβα τώρα!
Παραγωγή νέου Φαρμάκου από τα Φαρμακευτικά εργαστήρια του Στρατού Ξηράς εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ
Fashion show «Entrata Μoda» σε συνδιοργάνωση με τον Δ.Ο.Π.Α.Ρ. στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου

Leave Your Reply

*