Ανοιχτή πόρτα Πρόσωπα - Αφιερώματα

Σάν σήμερα τό 1736: Κουλόμπ, τοῦ Τάσου Γέροντα

Spread the love
  • 36
    Shares

Μόνο στη Ρόδο

Αποστόλου Παύλου 50, Βενετοκλέων, 

Pane di capo: Λεωφόρος Ρόδου-Λίνδου (ύψος ΙΚΑ), Λεωφόρος Κρεμαστής & «Πηγές Καλλιθέας»

Τάσος Γέροντας

Gerotasos

Σάν σήμερα, 14 Ἰουνίου, τό 1736 γεννήθηκε στήν πόλη Ἀνγουλέμ τῆς Γαλλίας ὁ Σάρλ Ὠγκυστέν ντέ Κουλόμπ.

Σπούδασε στή στρατιωτική σχολή τῆς πόλης Μεζιέρ καί ἀποφοίτησε τό 1761 ὡς στρατιωτικός μηχανικός μέ τόν βαθμό τοῦ ὑπολοχαγοῦ. Ὑπηρέτησε ἐννέα χρόνια στήν Καραϊβική, ὅπου ἦταν ὑπεύθυνος γιά τήν κατασκευή τῶν ὀχυρῶν τῆς Μαρτινίκας. Τά τρία χρόνια πού πέρασε στό φρούριο Μπουρμπόν τῆς Μαρτινίκας ἔβλαψαν τήν ὑγεία του. Ἐπιστρέφοντας στή Γαλλία τοποθετήθηκε στά ὀχυρωματικά ἔργα τῆς Λά Ροσέλ τῆς Ἴλ ντ’ Αἴξ καί τοῦ Χερβούργου. Ἀκολούθως μετατέθηκε στό Παρίσι καί ὀνομάστηκε ἐπιθεωρητής τῶν ὑδάτων καί τπων πηγῶν. Μέ τήν ἔκρηξη τῆς ἐπανάστασης ἀποσύρθηκε στό Μπλουά, ὅμως ἐπέστρεψε σύντομα στό Παρίσι γιά νά λάβει μέρος στίς μελέτες γιά τή διατύπωση τοῦ νέου συστήματος μετρήσεων. Ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά πρῶτα μέλη τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Γαλλίας καί ἐπιθεωρητής τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης.

Τό 1774 ὁ Κουλόμπ ἔγινε ἀντεπιστέλλον μέλος τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν τοῦ Παρισιοῦ. Βραβεύτηκε ἀπό τήν Ἀκαδημία γιά μία ἐργασία του σχετικά μέ τίς μαγνητικές πυξίδες. Τό 1779 δημοσίευσε τήν ἀνάλυσή του γιά τήν τριβή στή λειτουργία τῶν μηχανῶν καί συγκεκριμένα τόν τρόπο τῆς μεταβολῆς τῆς τριβῆς μέ τήν πίεση. Βραβεύθηκε ἐκ νέου γιά αὐτήν τή μελέτη του, μία ἐργασία πού ἔμεινε ἀξεπέραστη γιά 150 χρόνια. Τά ἑπόμενα 25 χρόνια παρουσίασε στήν Ἀκαδημία ἄλλες 25 μελέτες πάνω σέ θέματα τοῦ ἠλεκτρισμοῦ, τοῦ μαγνητισμοῦ, τῆς στρέψης καί τῶν ἐφαρμογῶν της. Συνέγραψε ἐπίσης ἑκατοντάδες μελέτες γιά κατασκευές δημοσίων ἔργων.

Ὁ Κουλόμπ ἦταν πολυγραφότατος καί δέν ἄφηνε νά χαθεῖ καμμία εὐκαιρία γιά τή διεξαγωγή μελετῶν. Μελέτησε τήν ἀντοχή τῶν ὑλικῶν καί τίς δυνάμεις φορτίων πάνω σέ δοκούς, συμβάλλοντας ἔτσι στήν ἀνάπτυξη τῆς στατικῆς τῶν κατασκευῶν. Μελέτησε ἐπίσης θέματα ἐργονομίας. Ἔθεσε τά θεμέλια τῆς μελέτης βέλτιστης παραγωγῆς ἔργου ἀπό ἀνθρώπους καί ζῶα. Ἡ ἐργασία του αὐτή ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στίς μετέπειτα μελέτες τοῦ ντέ Κοριόλις.

Ἡ πιό σημαντική μελέτη του ὅμως ἀφοροῦσε τούς τομεῖς τῆς ἠλεκτροστατικῆς καί τοῦ μαγνητισμοῦ. Γιά νά κάνει πειράματα χρησιμοποίησε  τόν ζυγό στρέψης, τόν ὁποῖο ἐπινόησε ὁ ἴδιος. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν πειραμάτων αὐτῶν διατύπωσε τόν περίφημο “νόμο τοῦ ἀντίστροφου τετραγώνου” πού φέρει τό ὄνομά του: “Ἡ ἑλκτική καί ἡ ἀπωστική δύναμη ἀνάμεσα σέ δύο ἠλεκτρικά φορτισμένα σώματα εἶναι ἀνάλογη τοῦ φορτίου τους καί ἀντιστρόφως ἀνάλογη τοῦ τετραγώνου τῆς ἀπόστασής τους.”

Στό περίτεχνο ὄργανο τοῦ Κουλόμπ πού φαίνεται στή φωτογραφία, ἡ δυναμη πού προκαλεῖ τή στροφή εἶναι ἡ ἀπωστική ἠλεκτρική δύναμη μεταξύ δύο σφαιρῶν, μιᾶς ἀκίνητης καί μιᾶς κινητῆς. Ὁ κανονικός ζυγός στρέψης μετροῦσε τό βάρος ἐλαφρῶν ἀντικειμένων, τό ὁποῖο προκαλοῦσε τή στροφή ἑνός νήματος στό ἐσωτερικό τοῦ ὀργάνου.

Ἐπίσης ὁ Κουλόμπ περιέγραψε τόν τρόπο κατασκευῆς τῆς μαγνητικῆς πυξίδας πού βασίζεται στό στροφικό ἐκκρεμές.

Πέντε χρόνια προτοῦ πεθάνει, ὁ Κουλόμπ ἦταν πρύτανης τοῦ Ἰνστιτούτου τῆς Γαλλίας (ὅπως εἶχε μετονομαστεῖ ἡ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν τοῦ Παρισιοῦ). Ἡ συμβολή του στόν ἠλεκτρισμό καί στόν μαγνητισμό μέ τή διεξαγωγή πειραμάτων ἀκριβείας ἀπέσπασε αὐτό τό μέρος τῆς Φυσικῆς ἀπό τήν παραδοσιακή φυσική φιλοσοφία καί τό ἀνήγαγε σέ θετική ἐπιστήμη.

Ὁ Σάρλ Ὠγκυστέν ντέ Κουλόμπ πέθανε στίς 23 Αὐγούστου τοῦ 1806 στό Παρίσι.

Ἡ μονάδα μέτρησης τοῦ ἠλεκτρικοῦ φορτίου στό διεθνές σύστημα μονάδων φέρει πρός τιμήν του τό ὄνομά του.


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

  • 36
    Shares
SHARE
RELATED POSTS
Ζωγραφική και … Κύπρος!, του Μάνου Στεφανίδη
Ασυμβίβαστος …ο αδόκητος θάνατος του δημιουργικά ασυμβίβαστου Βαγγέλη Παυλίδη, του Φώτη Χατζηδιάκου [Δήμαρχος Ρόδου]
945095_evansfr.jpg
Ο κούκλος κτηνίατρος Evan Antin από την Καλιφόρνια: προστάτης των απροστάτευτων

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.