ΕΥ ΖΗΝ Πρόσωπα - Αφιερώματα

Σάν σήμερα τό 1618, τοῦ Τάσου Γέροντα

 Σάν σήμερα τό 1618 ὁ Γερμανός ἀστρονόμος Γιόχαν Κέπλερ

 Σάν σήμερα τό 1618 ὁ Γερμανός ἀστρονόμος Γιόχαν Κέπλερ διατύπωσε τόν τρίτο νόμο γιά τήν κίνηση τῶν πλανητῶν γύρω ἀπό τόν Ἥλιο. Οἱ τρεῖς «Νόμοι τοῦ Κέπλερ» γιά τήν κίνηση τῶν πλανητῶν, οἱ ὁποῖοι σήμερα εἶναι ἀποδεκτοί, εἶναι: ὁ νόμος τῶν ἐλλειπτικῶν τροχιῶν, ὁ νόμος τῶν ἴσων ἐμβαδῶν καί ὁ νόμος τῶν περιόδων. Ἐφαρμόζοντας αὐτούς τούς νόμους, ὁ Κέπλερ ὑπῆρξε ὁ πρῶτος ἀστρονόμος πού προέβλεψε μέ ἐπιτυχία μία διάβαση τῆς Ἀφροδίτης τοῦ 1631. Μέ τή σειρά τους οἱ Νόμοι τοῦ Κέπλερ ὑπῆρξαν συνήγοροι τοῦ ἡλιοκεντρικοῦ συστήματος, ἀφοῦ ἦσαν τόσο ἁπλοί μόνο μέ τήν παραδοχή ὅτι ὅλοι οἱ πλανῆτες περιφέρονται γύρω ἀπό τόν Ἥλιο. Πολλές δεκαετίες μετά, οἱ Νόμοι τοῦ Κέπλερ ἐξήχθησαν καί ἐξηγήθηκαν μέ τή σειρά τους ὡς συνέπειες τῶν νόμων τῆς κινήσεως καί τοῦ Νόμου τῆς Παγκόσμιας Ἕλξης (βαρύτητας) τοῦ Ἰσαάκ Νεύτωνα. Ὁ Κέπλερ στήν πραγματικότητα ἀνακάλυψε τόν «τρίτο» Νόμο του πρίν ἀπό τούς ἄλλους δύο, στίς 8 Μαρτίου 1618, ἀλλά ἀπέρριψε τήν ἰδέα μέχρι τίς 15 Μαΐου 1618, ὁπότε καί ἐπαλήθευσε τό ἀποτέλεσμά του, τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στό Harmonice Mundi (1619).

Οἱ τρεῖς νόμοι εἶναι:

  1. Οἱ τροχιές τῶν πλανητῶν εἶναι ἐλλείψεις, τῶν ὁποίων τή μία ἑστία, κοινή σέ ὅλες τίς πλανητικές τροχιές, κατέχει ὁ Ἥλιος.
  2. Ἡ ἐπιβατική ἀκτίνα Ἡλίου – πλανήτη γράφει ἴσα ἐμβαδά σέ ἴσους χρόνους ἤ ἐμβαδά ἀνάλογα τῶν χρόνων.
  3. Τό τετράγωνο τῆς περιόδου περιφορᾶς τοῦ κάθε πλανήτη εἶναι ἀνάλογο πρός τόν κύβο τοῦ μήκους τοῦ μεγάλου ἡμιάξονα τῆς ἔλλειψης πού διαγράφει, µέ µία σταθερά ἀναλογίας πού δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τή µάζα τοῦ πλανήτη.

 

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. Οι νόμοι του Κέπλερ. 1ος Νόμος : Νόμος των ελλειπτικών τροχιών. Οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από το κεντρικό άστρο (ήλιος) και διαγράφουν κατά την περιστροφή τους ελλείψεις. Στην μία από τις δύο εστίες της έλλειψης βρίσκεται ο ήλιος.

 

 

Τάσος Γέροντας

Gerotasos


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Αδικημένα κάλαντα, του Γιώργου Αρκουλή
«Τα δύσκολα ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ κοινωνικής συμβίωσης»: 49ο, της Μαρίας Γεωργαλά
Gerotasos
Κηφεύς, τοῦ Τάσου Γέροντα

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.