ΕΥ ΖΗΝ Πρόσωπα - Αφιερώματα

Σάν σήμερα, Πόλ Ἔρντος, ὁ μαθηματικός, τοῦ Τάσου Γέροντα

Spread the love
  • 7
    Shares

Σάν σήμερα τό 1913 γεννήθηκε ὁ Πόλ Ἔρντος, ἕνας ἐξαιρετικά παραγωγικός (καί διαβόητα ἐκκεντρικός) Οὔγγρος μαθηματικός. Μέ ἑκατοντάδες συνεργάτες ἐργάστηκε σέ προβλήματα Συνδυαστικῆς, Θεωρίας γραφημάτων, Θεωρίας ἀριθμῶν, κλασικῆς ἀνάλυσης, Θεωρίας προσεγγίσεων, Θεωρίας συνόλων καί Θεωρίας πιθανοτήτων.

Τά ἀποκτήματα δέν σήμαιναν τίποτε γιά τόν Ἔρντος. Τά προσωπικά του αἀντικείμενα χωροῦσαν σέ μία βαλίτσα, ὅπως ὑπαγόρευε τό ἐλεύθερο στύλ του. Τά βραβεῖα καί ἄλλα χρηματικά ποσά πού κέρδιζε εἴτε τά ἔδινε σέ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη ἤ τά ξόδευε σέ σημαντικούς σκοπούς. Πέρασε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του ὡς περιπλανώμενος, ταξιδεύοντας ἀνάμεσα σέ συνέδρια καί τά σπίτια συναδέλφων του σέ ὅλον τόν κόσμο. Θεωρεῖται τυπική εἰκόνα γιά τόν Ἔρντος ἡ ξαφνική του ἐμφάνιση στό κεφαλόσκαλο τῆς πόρτας ἑνός συναδέλφου του καί ἡ ἀναγγελία «τό μυαλό μου εἶναι ἀνοικτό». Τό παροιμιῶδες μνημονικό του καί οἱ γνώσεις του σέ πλῆθος μαθηματικῶν πεδίων ἔκαναν τόν Πολ ἀνεξάντλητη πηγή ἐξειδικευμένης πληροφορίας. «Στά χρόνια πρίν ἀπό τό διαδίκτυο, ὑπῆρχε ὁ Ἔρντος», ἔλεγαν ὅσοι φίλοι του φρόντιζαν, γενναιόδωρα, γιά τή συντήρηση αὐτῆς τῆς ἀλησμόνητης καί ἀξιαγάπητης μαθηματικῆς φυσιογνωμίας πού ἀνακάλυπτε καθολικές ἰδέες καί ταύτιζε τίς λαμπρές ἀποδείξεις μέ τήν ποίηση. Τό μυαλό του ἦταν γεμάτο μέ τά πιό  πρόσφατα κουτσομπολιά, ἐνῶ ἀποτελοῦσε ταυτοχρόνως μία ἐκπληκτική βάση δεδομένων τοῦ κόσμου τῶν μαθηματικῶν.

Γνώριζε τούς πάντες, ἤξερε τί τούς ἐνδιέφερε, ποιά εἰκασία εἶχαν διατυπώσει, τί εἶχαν ἀποδείξει, ἤ τί ἐπιχειροῦσαν νά ἀποδείξουν, τούς ἀριθμούς τηλεφώνων τους, τά ὀνόματα καί τίς ἡλικίες τῶν συζύγων, τῶν παιδιῶν καί τῶν κατοικιδίων τους∙ καί πολύ περισσότερα. Μποροῦσε ἀπό μνήμης νά πεῖ σέ ποιά σελίδα κάποιου δυσεύρετου  ρωσικοῦ περιοδικοῦ τοῦ 1922 ἀποδεικνυόταν ἕνα θεώρημα παρόμοιο μέ αὐτό στό ὁποῖο ἐργαζόταν κάποιος. Ἄν, λόγου χάριν, συναντοῦσε ἕναν μαθηματικό στή Βαρσοβία, συνέχιζε ἀμέσως τή συζήτηση πού εἶχαν ἀφήσει στή μέση πρίν ἀπό δύο χρόνια. Μέ ἀφορμή τόν μεγάλο ἀριθμό συνεργασιῶν τοῦ Ἔρντος μέ ἄλλους μαθηματικούς, οἱ φίλοι του συνέλαβαν τήν χιουμοριστική ἰδέα τοῦ ἀριθμοῦ Ἔρντος. Ὁ ἀριθμός αὐτός σχετίζεται μέ ἕνα πρόσωπο, περιγράφοντας τήν ἀπόσταση σέ συνεργασίες μαθηματικῶν δημοσιεύσεων μεταξύ αὐτοῦ τοῦ προσώπου καί τοῦ Πόλ Ἔρντος. Ἀπό τίς ἐκδόσεις Τραυλός κυκλοφορεῖ ἡ συναρπαστική βιογραφία του μέ τίτλο «τό μυαλό μου εἶναι ἀνοικτό». 

Πέθανε στις 20/9/1996.


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

  • 7
    Shares
SHARE
RELATED POSTS
Γρηγόρης Βαλτινός: εντίμως “ποιείν ήθος” στον καιρό της κατάρρευσης όλων των βεβαιοτήτων
ΓΕΣ: Περισσότερες από 2.000 δράσεις σε 365 ημέρες Έτους Μέριμνας Προσωπικού-Video
Αβάσταχτη ελαφρότητα, της Αθηνάς Γιομπλάκη

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.