Βιβλίο ΕΥ ΖΗΝ

Κική Τσιλιγγερίδου “Βυθισμένος οὐρανός”, τοῦ Τάσου Γέροντα

Τάσος Γέροντας

Gerotasos

Κική Τσιλιγγερίδου “Βυθισμένος οὐρανός”, Ἐκδόσεις Bell, Φεβρουάριος 2019, 390 σελίδες.

Λίγες μόλις ἡμέρες μετά τήν κυκλοφορία του τό πῆρα στά χέρια μου. Εἶναι τό πρῶτο βιβλίο τῆς συγγραφέως ἀλλά καί τό πρῶτο τῆς τριλογίας μέ ἡρωίδα τή Στέλλα Ἄνταμς. Πρῶτες ἐντυπώσεις: τυπικό, έλαφρύ χαρτί μέτριας ὑφῆς. Τέλειο κόψιμο. Πολύ στιβαρό δέσιμο. Κι ἕνα ὑπέροχο ἐξώφυλλο!

Ἕνας μοναχικός αὐτοδύτης ἀνακαλύπτει σέ βραχώδη παραλία τοῦ Μαραθώνα ἕνα βυθισμένο τζίπ, μέσα στο ὁποῖο ὑπάρχει τό πτῶμα μιᾶς γυναίκας. Ἡ προσπάθεια νά ἀνασυρθεῖ τό πτῶμα μᾶς δίνει μιά πρώτη εἰκόνα τοῦ τρόπου ἐργασίας τῆς Στέλλας Ἄνταμς.

Ἡ ὑπόθεση διαδραματίζεται ἕναν βροχερό Μάρτιο. Αὐτό χρωματίζει ὅλο τό βιβλίο γκρίζο, τό γκρίζο τῆς βροχῆς, τό γκρίζο τοῦ ἐξωφύλλου.

Ἡ τριανταπεντάχρονη Στέλλα, ἑλληνοαμερικανίδα ἀστυνόμος, ἦρθε ἀπό τίς ΗΠΑ στήν Ἑλλάδα καί πολύ γρήγορα βρέθηκε σέ καλή θέση στήν Ἑλληνική Ἀστυνομία καί στό Τμῆμα Ἑγκλημάτων κατά Ζωῆς καί Ἰδιοκτησίας. Τό περίεργο παρουσιαστικό της (κατάλευκη έπιδερμίδα,  κόκκινα ἀτίθασα μαλλιά καί γυαλιά ἡλίου πού κρύβουν τά μάτια της ὅλες τίς ὧρες τοῦ εἰκοσιτετραώρου) κρύβει μία πολύ ἰδιαίτερη προσωπικότητα. Τό πρόβλημα στίς ΗΠΑ, τό ὁποῖο τήν ὑποχρέωσε νά ἔρθει στήν Ἑλλάδα, καί τό ὁποῖο προκάλεσε τήν ἀνάγκη τῶν γυαλιῶν ἡλίου, σιγά-σιγά μᾶς παρουσιάζεται σέ ξεχωριστά κεφάλαια μέ τήν ἔξυπνη χρήση πλάγιας γραμματοσειρᾶς. Ἐκεῖνο πού διαπιστώνουμε στή συνέχεια εἶναι πώς τό πρόβλημα προκάλεσε βαθύτερες βλάβες στήν ψυχοσύνθεσή της ἀπ΄ ὅτι στά μάτια της. Βλάβες ἀπό τίς ὁποῖες δέν μπορεῖ νά ξεφύγει.

Κι ὅσο ἡ Στέλλα παλεύει νά ξεφύγει ἀπό τούς δαίμονές της, πρέπει νά λύσει καί τόν γρίφο τοῦ πτώματος. Ἐνῷ ὅλα δείχνουν αὐτοκτονία, ἡ ἴδια δέν δέχεται αὐτήν τήν ἐκδοχή. Ὁ προστάτης της στήν ἀστυνομία, τόν ὁποῖο ἀποκαλεῖ Πατέρα, τήν έμπιστεύεται καί τήν προτρέπει νά ἀκολουθήσει τό ἔνστικτό της.

Ποιόν ρόλο παίζουν ὁ μέθυσος πτωχευμένος σύζυγος τοῦ θύματος, ἕνας γοητευτικός πλούσιος ἐραστής της, μιά πολύ καλή φίλη της μέ τόν ἄντρα της; Ἕνας ἄγνωστος μπάρμαν κι ἕνας μυστηριώδης Μηχανικός εἶναι κάποια ἀπό τά μέσα πού χρησιμοποιεῖ ἡ Στέλλα γιά νά παραμερίσει τή θολούρα τοῦ παρελθόντος ὥστε νά δεῖ καθαρά τό σήμερα καί νά ἀποκαλύψει τήν ἀλήθεια.

Οἱ πολύ ίδιαίτεροι ἀλλά καί πολύ ἄξιοι ὑφιστάμενοι τῆς Στέλλας, παρότι τούς ξενίζει ἡ ἐμφάνισή της καί τούς τρομάζουν οἱ τρόποι της, τελικά θά παρέχουν σημαντική βοήθεια στήν ἀποκάλυψη ὅλου τοῦ ὑποβάθρου πού θά ξεκαθαρίσει τήν ἀλληλουχία τῶν γεγονότων καί θά ὁδηγήσει στή διαλεύκανση τῆς ὑπόθεσης. Τότε ὅλα τά κομμάτια τοῦ πάζλ, πού βρίσκονται σκόρπια μπροστά μας, ἔρχονται καί ἑνώνονται ἄψογα.

Ἀναμφισβήτητος πρωταγωνιστής τῆς ἱστορίας εἶναι ἡ Στέλλα Ἄνταμς. Ἡ συγγραφέας ἔχει “χτίσει” ἐξαιρετικά τόν χαρακτῆρα της. Νοιώθω σάν νά ἔχει γράψει ἕνα κρυφό βιβλίο, στό ὁποῖο περιγράφει πλήρως καί σέ βᾶθος τήν Στέλλα. Ἀπό ἐκεῖ παίρνει τμήματα καί μᾶς τήν παρουσιάζει στό παρόν βιβλίο ἀποσπασματικά. Ἔφτιαξε ἕναν σκληρό ἀλλά καί πολύ εὔθραυστο χρακτῆρα. Οἱ στιγμές χαλάρωσης μέ τόν Μηχανικό ἀλλά καί σκληροῦ σέξ μέ ἄλλους, τῆς προσφέρουν παροδική μόνο διαφυγή ἀπό τούς ἐφιάλτες τοῦ παρελθόντος. Κι ὅταν αὐτοί ἐπιστρέφουν καί τήν κυριαρχοῦν, τήν ὁδηγοῦν σέ παραληρήματα, τῶν ὁποίων οἱ συγκλονιστικές περιγραφές φέρνουν ἀνατριχίλα στόν ἀναγνώστη. Τελικά τό γκρίζο τοῦ ἐξωφύλλου ἀπεικονίζει μέ ἐνάργεια τό γκρίζο τῆς ψυχῆς της.

Ὁ ρυθμός τοῦ βιβλίου εἶναι ἀρκετά ἕως πολύ γρήγορος. Ἡ γραφή εἶναι κοφτή, ὁ λόγος λιτός, ἐκτός ἀπό τίς περιπτώσεις κατάδυσης στόν ἐσωτερικό κόσμο τῆς Στέλλας. Τά κεφάλαια τοῦ βιβλίου εἶναι σύντομα. Εὐτυχῶς. Μερικές φορές διαπίστωνα πώς διάβαζα μέ κρατημένη τήν ἀναπνοή μου. Ἔπρεπε νά φτάσω στό τέλος τοῦ κεφαλαίου γιά νά πάρω ἀνάσες.

Μέ αὐτό τό βιβλίο της ἡ Κική Τσιλιγγερίδου μᾶς παρέχει τά ἐχέγγυα γιά μία συναρπαστική συνέχεια. Τήν περιμένω ἐναγωνίως τόν Φεβρουάριο τοῦ 2020, ὁπότε θά κυκλοφορήσει τό δεύτερο μέρος τῆς τριλογίας.

Διαβάστε το ὁπωσδήποτε!

“Περισσότερο ἀπό τό καλό, περισσότερο ἀπό κάθε ἀνθρώπινη ἐπινόηση, ὅλη ἡ κοινή ζωή τῶν ἀνθρώπων ἦταν αὐτή ἡ ἀέναη διαδοχή τοῦ συντριπτικοῦ κακοῦ. Ἑνός κομπολογιοῦ ἀπό αἷμα καί πόνο πού δέν ὁδηγοῦσε πουθενά, καί δέν μποροῦσε νά ὁδηγήσει πουθενά.”

* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.  

The article expresses the views of the author

iPorta.gr


Το άρθρο απηχεί τις απόψεις του συντάκτη του.
The article expresses the views of the author iPorta.gr

Βιβλίο: ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΔΕΚΑ ΠΡΑΞΕΙΣ”, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΙΛΝΤΙΣΙ

SHARE
RELATED POSTS
Σκίτσα εξ Αμερικής 5ο, του Γιώργου Σαράφογλου
Gerotasos
Confiteor τοῦ Ζάουμε Καμπρέ, τοῦ Τάσου Γέροντα
Socratis-Alkiviadis.jpg
Η ενηλικίωση του Αλκιβιάδη και ο Σωκράτης, ένα ανέκδοτο!

Leave Your Reply

*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.